Hart voor Den Haag en Onafhankelijk Delft hebben grote zorgen over de opkomst van drillrap, waarbij rappende jongeren in video’s te zien zijn met grote messen en oproepen tot geweld. Delftse jongeren zoeken de confrontatie met leeftijdgenoten in Den Haag. De politie in Delft krijgt het afgelopen jaar steeds meer signalen dat Delftse rappers de krachten bundelen. 

“In Den Haag trekken wij al langer aan de bel om geweldsverheerlijkende drillraps aan banden te leggen. Burgemeester Van Zanen zou met een Zwartboek komen om het optreden van drillrappers te bemoeilijken. Dat zou een eerste stap zijn. Wij willen dat het oproepen tot geweld, wat een strafbaar feit is, strafrechtelijk wordt aangepakt. Maar nu het nieuws rondom het dodelijke steekpartij op Scheveningen is weggezakt, bleef het bij zalvende woorden”, stelt Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos. 

Samen met Jolanda Gaal (Onafhankelijk Delft) pleit De Mos, die landelijk lijsttrekker is bij Code Oranje, om als de wiedeweerga alsnog die Zwarte lijst van drillrappers in te voeren en rappers die oproepen tot geweld zonder pardon strafrechtelijk te vervolgen. Zeker ook omdat burgemeester Marja van Bijsterveldt in een brief aan de Delftse gemeenteraad stelde dat de situatie ‘leidt tot onwenselijke en gevaarlijke situaties‘. 

Schoolcops 

Om paal en perk te stellen aan de toename van het messenbezit onder jongeren willen de beide raadsleden dat er – zodra de scholen weer opengaan, op en rondom scholen preventief gefouilleerd gaat worden. 

“Wij pleiten voor onaangekondigde controles door politieteams op en rondom scholen. Te beginnen bij scholen waar de kans op wapenbezit het grootst is”, aldus De Mos en Gaal, die vinden dat er niet langer weggekeken moet worden van het feit dat steeds meer jongeren messen bij zich hebben. 

Lees hier onze schriftelijke vragen