Groep de Mos: “Zorgen bewoners omgeving Verhulstplein serieus nemen; ook ruimte voor andere invulling dan wonen op begane grond mogelijk houden”!

Ideeën van bewoners Duinoord genegeerd bij uitwerking nieuwbouw plannen.
Groep de Mos / Ouderen Partij zal zich komende donderdag bij de raadsvergadering van de Haagse gemeenteraad achter de bewoners van Duinoord scharen. Hoewel Groep de Mos blij is dat het sloop-nieuwbouwplan daar eindelijk gaat beginnen, waardoor een verdere verloedering van dit gedeelte van Duinoord een halt toegeroepen zal worden, blijft de partij vraagtekens zetten bij de massaliteit van de beoogde nieuwbouw en het betrekken van bewoners.

Woordvoerder Ruimtelijke Ordening Arjen Dubbelaar: “Het sloop-nieuwbouwproject aan het Verhulstplein concentreert zich nu in het geheel op wonen, waarbij ideeën voor een andere invulling dan wonen op de begane grond zijn gesneuveld. Groep de Mos wil ervoor waken dat we straks een doods plein krijgen zonder enige vorm van diversiteit en zal zich er hard voor maken dat de begane grond niet alleen voor wonen ingevuld kan worden. Bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, een huisarts, een kapsalon, een buurtwinkel of een lunchroom, zomaar enkele ideeën die ik gehoord heb bij gesprekken die ik gevoerd heb met bewoners. Het is geenszins de bedoeling om de hele plint vol te stoppen met winkels, maar beperkt mag het wel mogelijk blijven en het helemaal onmogelijk maken lijkt ons niet de bedoeling”.

Onbehoorlijk bestuur
De lokale politieke partij Groep de Mos is teleurgesteld dat het stadsbestuur in Den Haag nog steeds geen werk maakt van de gewenste open bestuurscultuur. “Ook nu worden bewoners genegeerd bij de nieuwbouwplannen. Ik eis van het stadsbestuur dat zij bewoners voortaan niet alleen vroegtijdig betrekken bij nieuwbouwplannen midden in een woonwijk, maar dat hun ideeën en suggesties ook worden meegenomen in de ontwikkeling van zo’n project. Tijdens de commissievergadering rondom het Verhulstplein werd er forse kritiek geuit op de handelswijze van de gemeente. Bewoners spraken van onbehoorlijk bestuur en lijken akkoord te gaan met het mes op de keel uit angst voor nog vele jaren verloedering. Dat is niet de werkwijze die wij zouden kiezen”, aldus Dubbelaar.