Raadslid Kraft van Ermel heeft het gehad met respectloos tuig van de richel
Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag in de Haagse gemeenteraad is woedend op de groep jongeren die gisteren de boel flink op stelten heeft gezet in de Schilderswijk. De jongeren hebben, naast het aanrichten van vernielingen, ook hoveniers bedreigd die rondom het Tenierplantsoen aan het werk waren.

“Het wordt hoog tijd dat dit respectloze asociale gedrag eens keihard wordt aangepakt”, aldus Groep de Mos woordvoerder Veiligheid Lex Kraft van Ermel.

Groep de Mos / Ouderen Partij stelt vast dat jongeren in de Schilderswijk vaker overlast veroorzaken en daarbij alle fatsoensnormen over boord hebben gegooid. Afgelopen zomer werd een GGZ-instelling gedwongen om twee groepen psychiatrische patiënten te verhuizen, nadat ze voortdurend door jongeren uit de buurt werden gepest. Kinderen gooiden toen met stenen en vuurwerk. Daarnaast richten zij vernielingen aan en werden vrouwelijke medewerkers vaak uitgescholden. In 2011 was het raak rondom het gebied van de Hoefkade, waarbij jong tuig langsrijdende auto’s bekogelden met ondermeer eieren en tomaten. Ondernemers klaagden daar toen steen en been over omzetverliezen ten gevolge van het wegblijvende winkelend publiek.

Kraft van Ermel: “Dit soort gedrag, wat de leefbaarheid in wijken enorm onder druk zet, moet afgelopen zijn. Daarom stellen wij een ‘Zero-tolerance pakket’ voor, waarmee jongeren en hun verantwoordelijke ouders keihard worden aangepakt. Dit pakket bestaat onder meer uit het opleggen van bestuurlijke boetes, het doorverwijzen naar tuchtscholen en, indien van toepassing, het korten van de bijstand van ouders wiens minderjarige jongeren er een zooitje van maken”.

Uit het onderzoek ‘Jongerenoverlast in perspectief’ blijkt dat overlast van jongerentuig vaker voorkomt in wijken met meer hoogbouw, slecht onderhoud van de openbare ruimte, weinig sociale contacten, veel verhuizingen en veel kansarmen en allochtonen.

“Het wordt dus tijd dat burgemeester Van Aartsen eindelijk eens de ons toegezegde Rotterdamwet ten uitvoer gaat brengen, een wet waarmee de aanhoudende instroom van kansarmen in kwetsbare wijken kan worden gestopt, om zo de leefbaarheid eindelijk te verbeteren”, aldus Kraft van Ermel

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig artikel 30 van het Reglement van Orde stellen de leden Kraft van Ermel en De Mos (beiden Groep de Mos / Ouderen Partij) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met het bericht ‘Hoveniers bedreigd door jongeren in Schilderswijk’? (1)

2) Deelt u de mening dat dit gedrag respectloos en absoluut onaanvaardbaar te noemen is? Zo ja, welke extra maatregelen gaat u nemen om dit gedrag van overlastgevende jongeren eindelijk kordaat aan te pakken, zeker gezien het feit dat dit gedrag vaker voorkomt, ondermeer het wegpesten van een GGZ-instelling afgelopen zomer?

3) Heeft u de bereidheid een zogeheten ‘Zero-tolerance pakket’ voor overlastgevende jongeren in te voeren met daarin de volgende voorstellen:
a) Het opleggen van bestuurlijke boetes aan jongeren die overlast veroorzaken;
b) Het doorverwijzen van overlastgevende jongeren naar tuchtscholen (reboundscholen);
c) Het korten op de bijstand van de verantwoordelijke ouders van minderjarige overlastgevende jongeren.

Uit het onderzoek ‘Jongerenoverlast in perspectief’ blijkt dat overlast van jongerentuig vaker voorkomt in wijken met meer hoogbouw, slecht onderhoud van de openbare ruimte, weinig sociale contacten, veel verhuizingen en veel kansarmen en allochtonen.

4) Wanneer gaat u werk maken van hetgeen u ons heeft toegezegd, het invoeren van de Rotterdamwet?

(1) ‘Hoveniers bedreigd door jongeren in Schilderswijk’, Den Haag FM, 24 februari 2015