Groep de Mos stemt tegen herbenoeming wethouders

De Mos: “Wethouder Klein misbruikte functie: wethouders Revis en Baldewsingh moeten huiswaarts na zoveelste verlies”

Eén dag vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jongstleden hebben alle 65-plussers in Den Haag een met de hand ondertekende brief van wethouder Karsten Klein ontvangen. Deze misleidende brief gaf uitleg over het Centrum voor Ouderen. notabene een speerpunt in het CDA-verkiezingsprogramma.

De Mos: “In een op 7 maart opgestelde brief richt Klein zich als wethouder bewust op een enorm kiezerspotentieel: álle 65-plussers van Den Haag. Bovendien is de brief pas tien dagen later op 17 maart verzonden, zodat ie precies één dag vóór de verkiezingen op de deurmat van bejaard Den Haag is gevallenl. Hij heeft zijn functie als wethouder misbruikt in de hoop door deze slinkse actie meer stemmer voor het CDA binnen te harken. Nogal hypocriet als je als wethouder eerst verantwoordelijk bent geweest voor het afschaffen van het Ouderenfonds”.

Misleidend psychologisch effect

Wat verder opvalt is dat de bewuste brief anders dan normaal niet is ondertekend met een handtekening, maar met de volledige naam Karsten Klein groot en voluit geschreven.

“Een psychologisch ijzersterke actie, maar wel een actie die wij, vanwege het misleidende karakter, een wethouder onwaardig achten. Wij zullen als Groep de Mos dan ook tégen de herbenoeming van Klein als wethouder stemmen en zullen van het stadsbestuur eisen dat wethouders die lijsttrekker zijn van hun partij zich in campagnetijd terughoudend zullen opstellen in de hoedanigheid van hun functie als wethouder”, aldus Richard de Mos.

Herbenoeming wethouders PvdA en VVD onacceptabel na fors verlies

Naast het tegenstemmen van de herbenoeming van Karsten Klein hoeven de door de VVD en de PvdA afgevaardigde kandidaten Revis en Baldewsingh ook niet op steun van Groep de Mos / Ouderen Partij te rekenen.

De Mos: “Zowel de PvdA als de VVD hebben voor de derde gemeenteraadsverkiezing op rij gigantisch op hun falie gehad. Waar de kiezer zegt ‘opzouten’, blijven zij schaamteloos op het pluche zitten. Dat getuigt van disrespect voor de verkiezingsuitslag en een dikke middelvinger naar de kiezer. Juist door zulke acties verliezen mensen hun vertrouwen in de politiek”.


In de bijlagen de brief van Klein zoals die op 7 maart is opgesteld en op 17 maart is verzonden. Daarnaast twee brieven waar Klein niet doet aan een grote handgeschreven ondertekening, maar volstaat met een handtekening.

Zie brief en ondertekening van Klein uit 2012, http://www.nieuwwaldeck.eu/mediapool/60/607863/data/wijkberaadbestuur/120628_bezoek_KK.pdf

Zie brief en ondertekening van Klein op 18 maart 2014 (zelfde dag, andere brief), http://www.racingclub.nl/index.php/wedstrijdzwemmen-nieuws/197-brief-wethouder-sport-karsten-klein