Fractievoorzitter Richard de Mos: ‘Het is de gemeente die haar afspraken niet na komt!’

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad heeft geen goed voor de wijze waarop sportwethouder Rabin Baldewsingh HSV Escamp de nek wil omdraaien.

Groep de Mos fractievoorzitter Richard de Mos: ‘Het is de gemeente geweest die Escamp uit haar eigen clubhuis heeft verjaagd. De openstaande huurschuld van 17.000 euro waar de wethouder het over heeft wordt overigens betwist door de voetbalvereniging. Bij de gedwongen verhuizing zijn met de gemeente afspraken gemaakt dat de inboedel die zou achterblijven, zijnde 25.000 euro, zou worden verrekend met de huurachterstand. Hetgeen niet gebeurd is.’

Groep de Mos eist van de sportwethouder dat hij, samen met de voetbalclub, tot een goede oplossing komt.

‘Het heeft er nu alle schijn van dat de gemeente Escamp bewust om zeep helpt. De club is verjaagd uit haar clubhuis, wordt niet gecompenseerd, krijgt geen inkomsten uit de voor verenigen cruciale kantine-opbrengsten omdat een volwaardig sportcomplex ontbreekt. De wethouder is dus zelf de oorzaak van het feit dat er geen liquide middelen zijn om te betalen. Dit moet hij oplossen. Om te beginnen door Escamp meer tijd te geven,’ aldus De Mos.

Schriftelijke vragen