Raadslid Ralf Sluijs: “Panden die als winkel bestemd zijn, dienen ook als winkel gebruikt te worden”

“Leegstand van winkels heeft een negatieve invloed op de aantrekkelijkheid van een winkelstraat”, aldus wethouder Richard de Mos in zijn beantwoording van vragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

In april trokken de drie winkeliers Wesley Schenk, Said Bettah en Nizaam Rodjan uit de Koningstraat aan de bel over de leegstand in ‘hun’ winkelstraat. “Er is een huurder van vier panden waarvan drie aan de overkant van de straat die alleen als opslag gebruikt worden. Drie winkelpanden naast elkaar zonder winkel erin is natuurlijk geen gezicht”, aldus Wesley Schenk die eigenaar is van een dierenspeciaalzaak afgelopen april.

Raadslid Ralf Sluijs van Hart voor Den Haag/Groep de Mos deelde de zorgen van de winkeliers en heeft vragen gesteld over de situatie. “De Koningstraat als winkelstraat is van cruciaal belang voor de leefbaarheid in de wijk. Drie dichte winkelpanden naast elkaar met vieze ramen en rotzooi tot aan het plafond nodigen natuurlijk niet uit”, zei Sluijs daarover in april.

Uit de beantwoording blijkt dat de wethouder van mening is dat winkelpanden ook als winkel gebruikt dienen te worden. “Het college onderschrijft dat panden conform bestemming gebruikt dienen te worden. Het college zal onderzoek instellen naar het gebruik van de winkelpanden en of dit gebruik al dan niet in overeenstemming is met de bestemming”, aldus wethouder de Mos. Als uit het onderzoek blijkt dat het gebruik van de panden strijdig is met de bestemming, zal het college er op toezien dat er wordt gehandhaafd.

Raadslid Sluijs is tevreden met de duidelijkheid van de wethouder. “Onderzoek naar het gebruik van de panden en handhaving bij strijdig gebruik laten zien dat het de wethouder ernst is. De winkels in de Koningstraat moeten vol staan met koopgrage klanten en niet dichtgetimmerd zijn. Ik ben blij dat het college die visie deelt”, aldus Ralf Sluijs.