Wie draait op voor inkomensderving kermisexploitanten?
Gisteren verpestte een grote groep overlast gevende jongeren Bevrijdingsdag op de Haagse kermis. Hun laffe optreden ging zelfs zo ver dat de politie de kermis stil moest leggen. Daarna werden charges uitgevoerd om de groep weg te sturen. Groep de Mos raadslid Lex Kraft van Ermel: “Onacceptabel! Een maand geleden pleitte ik voor huisarrest voor jongeren die grote overlast veroorzaken. De burgemeester was toen sceptisch over dat voorstel. Dit is nou een voorbeeld dat volgend jaar op 5 mei van toepassing is. De gearresteerde jongeren verdienen dan de hele dag huisarrest”. Verder vraagt het raadslid zich af wie opdraait voor de inkomstenderving van de kermis exploitanten.

Volgens art 30 van het reglement van orde stelt ondergetekende de volgende vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad.

1).Hoeveel personen werden op 5 mei jl. tijdens de ordeverstoring op en nabij de Haagse kermis door de politie verricht?
2).Waaruit bestond deze groep en was de gemiddelde leeftijd?
3).Tijdens het debat over het veiligheidsplan 2015-2019 pleitte ik voor het opleggen van huisarrest aan personen die overmatig overlast veroorzaken. Hoe staat u nu tegenover dat voorstel.
4). Wordt de gearresteerde personen volgend jaar op 5 mei huisarrest opgelegd?
5).Zo neen, hoe denkt u te voorkomen dat een feest op een dergelijke manier wordt verstoord?
6).Wie draait op voor de inkomstenderving van de kermisexploitanten?
7).Kunnen de gearresteerde personen aansprakelijk worden gesteld?