In 2018 controleren de omgevingsdienst Haaglanden en de gemeentelijke handhavingsorganisatie het bedrijfsafval bij ongeveer 500 ondernemers. Uit recente controles door de gemeente blijkt dat van de 53 gecontroleerde horecabedrijven er bij  8 bedrijven geen afvalcontract of -registratie kon worden getoond. Dit schrijft het college in antwoord op de aangenomen motie van Groep de Mos/Hart voor Den Haag. Het college zegt ermee bekend te zijn dat een deel van vervuiling wordt veroorzaakt door horecaondernemers. Ook zegt het stadsbestuur toe regelmatig horecaondernemingen te zullen gaan controleren op  locaties die regelmatig vervuild worden door verkeerd aangeboden bedrijfsafval.  In veel gevallen is de aankondiging voor het opleggen van een last onder dwangsom voldoende om herhaling te voorkomen.

Raadslid René Oudshoorn die samen met Arjen Dubbelaar het initiatief nam voor deze motie is blij met de antwoorden van de wethouder: “Het regent hier klachten over illegale bedrijfsafval dump door horecaondernemers in de ORAC’s! Ik hoor zelfs verhalen dat er ook frituurvet wordt ingegoten! Overigens zijn het niet alleen de horecaondernemers, ook krijgen we vaak meldingen over klusbedrijven die ‘s nachts met busjes hun puin van verbouwingen in de containers gooien. De bewoners kunnen zo hun vuilniszakken niet meer kwijt, op sommige locaties zitten de ORAC’s echt dagelijks vol met die troep. De ondernemer krijgt een flinke boete, te beginnen bij 1000 euro als hij geen contract kan tonen en kan oplopen tot maximaal 3000 euro. Een goede stap in de strijd tegen de vervuiling in onze stad en wat mij betreft mag de hufterboete naar Rotterdams voorbeeld ook zo snel mogelijk worden ingevoerd voor particulieren die afval dumpen op straat. Die toezegging heb ik ook al binnen van de wethouder dat hij hiermee aan de slag gaat! Zowel bewoners als ondernemers moeten zich aan de regels houden; de goeden mogen niet onder de kwaden lijden.”

Over de voortgang zal de gemeenteraad in maart 2019 verder worden geïnformeerd.