Het stadsbestuur heeft de handhaving verstevigd rondom Playground Hondius in de Hondiusstraat, dit blijkt uit antwoord op vragen hierover van Hart voor Den Haag / Groep de Mos.
De bewoners die overlast ervaren, geven aan dat dit met name is als de groep jongeren de playground verlaat. De jeugdwerkers en de wijkagenten hebben de jongeren hierop aangesproken en de afspraak met ze gemaakt geen geluidsoverlast meer te veroorzaken. De Komende weken zal het jeugdwerk en de politie regelmatig toezicht houden op de tijden dat deze groep jongeren aanwezig is. Indien na deze maatregelen het gedrag van deze jongeren toch aanleiding geeft om met de ouders in gesprek te gaan dan zal hiertoe worden over gegaan.

Zie hier de beantwoording van onze schriftelijke vragen.

 

Foto: raadslid Nino Davituliani