Afgelopen donderdagavond zijn William de Blok en Damien Zeller benoemd tot gemeenteraadslid in Den Haag.

“Ik ben super blij dat ik nu eindelijk echt aan de slag kan”, aldus raadslid De Blok. “En de kers op de taart is toch wel dat ik vanuit Groep de Mos/ Hart voor Den Haag als stadsdeelraadslid Segbroek naar voren ben geschoven”, zo vervolgt de Blok. “Daarnaast zal ik me als woordvoerder Ruimte bezig gaan houden met de Ruimtelijke ordening in de stad”

De afgelopen drie jaar heeft de Blok zich voor Segbroek ingezet als Stadsdeelvoorzitter bij Groep de Mos. De Blok daarover: “Vanuit die rol heb ik ontzettend veel geleerd over de wijk en mijn eerste stapjes in het Haagse Politieke speelveld gezet”. Naast de benoeming van William de Blok is ook de in Segbroek woonachtige Damien Zeller benoemd tot gemeenteraadslid. Zeller was werkzaam voor de fractie van de partij en wijkvertegenwoordiger voor Groep de Mos in de Heesterbuurt.

“Gelukkig zijn er vanuit Groep de Mos perspectief gezien veel punten uit ons verkiezingsprogramma in het Coalitieakkoord ‘Den Haag, stad van kansen en ambities’ opgenomen”. “Als vertegenwoordiger voor Segbroek ben ik zeer verheugd dat ook veel punten die voor Segbroek van belang zijn een plek in het coalitieakkoord hebben gekregen.
“Belangrijkste is toch wel dat kritisch zal worden gekeken naar woningsplitsing, en dat daar waar het de leefbaarheid en het karakter van de buurt aantast dit een halt zal worden toegeroepen. Ook wordt extra ingezet op de opsporing en aanpak van overbewoning, illegale kamerverhuur en verwaarlozing van panden. De Haagse pandbrigade zal daarom, naast de bestaande maatregelen, eigenaren actief aanschrijven. Ook de weesfietsen aanpak zal stads breed worden voortgezet. Zo staat in het coalitieakkoord te lezen. Dat zijn mooie successen!”, vat raadslid de Blok samen.

Helaas laat voor het eerst sinds jaren de jaarrekening van de gemeente over 2017 een tekort zien van bijna 14 miljoen euro. “Het nieuwe College moet de broekriem aanhalen maar vanuit Segbroek blijf ik knokken om ons stadsdeel nog mooier, veiliger en schoner te maken”.

Er staat in Segbroek veel te gebeuren, de herontwikkeling van het Haga ziekenhuis, de aanpak van de Sportlaan en natuurlijk alle lopende zaken, zoals de ontwikkeling op de locatie van de Sacramentskerk! “Als stadsdeelraadslid Segbroek zal ik de belangen van Segbroek zo goed mogelijk proberen te behartigen”, besluit de Blok. Woon je in Segbroek en wil je iets kwijt, of heb je een tip? Neem dan contact op: segbroek@groepdemos.nl

Foto: Links William de Blok en rechts Damien Zeller