Tijdens de Raadsvergadering vroeg raadslid Lex Kraft van Ermel aan wethouder Klein om aandacht voor de toegankelijkheid van het invalidentoilet in het Atrium.

De wethouder zegde toe hier naar te kijken en de raad te informeren. Op 13 december 2016 ontvingen wij een brief waarin de wethouder mededeelde dat het invalidetoilet in het Atrium optimaal toegankelijk wordt gemaakt door de plaatsing van drukknoppen, zodat alle deuren die naar het toilet leiden automatisch openen. Het materieel is in bestelling. Naar verwachting kunnen de werkzaamheden eind december gestart worden.