Raadslid De Mos: ‘Juist zogenaamde pro-partijen laten de Bethelkerk vallen’

Met stijgende verbazing heeft Groep de Mos afgelopen donderdag gekeken naar het stemgedrag van collega-partijen. De bij de Voorjaarsnota ingediende motie die opriep tot behoud van de Bethelkerk haalde geen meerderheid; 14 raadsleden voor, 26 tegen.

De Mos: “Opvallend genoeg stemden zogenaamde pro-Bethelkerk-partijen, zoals D66, de PvdA en de Haagse Stadspartij tegen onze motie die de gemeenteraad opriep om zich maximaal in te zetten om het kerkgebouw van de Bethelkerk te behouden. Wij als Groep de Mos blijven strijden om dit beeldbepalende gebouw voor de wijk te behouden”. 

Stemverhouding:

Voor: Groep de Mos, PVV, SP, GroenLinks, Partij van de Dieren

Tegen: D66, PvdA, Haagse Stadspartij, VVD, CDA, Islam Democraten, CU / SGP, Groep van der Hem, Groep Okcuoglu

Motie:

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 6 juli 2017, ter bespreking van de Voorjaarsnota/Algemene Beschouwingen.

Constaterende dat,

  • de stichting Bethel Blijft op 30 juni 2017 aan het college een voorstel heeft gestuurd, over behoud van het ‘kerkgebouw’ van de Bethelkerk,

Overwegende dat,

  • de stichting beschikt over voldoende vrijwilligers voor de uitvoering van maatschappelijke en culturele activiteiten door zowel de stichting Bethel Blijft als mogelijke eigenaar/verhuurder als die van de stichting Amadeus als programmeur en uitvoerder van bovenstaande activiteiten.
  • de opdracht om met een financieel onderbouwd plan te komen voor 1 juli 2017 een lastige opgave was, voornamelijk omdat het pand geen eigendom van de stichting is.

Van mening dat,

  • behoud van het kerkgebouw breed gedragen wordt door bewoners.
  • behoud van alleen het kerkgebouw aan de Händellaan 50 als beeldbepalend gebouw en ontmoetingscentrum met een maatschappelijke en culturele invulling een haalbaar alternatief kan zijn

Verzoekt het college,

  • zich maximaal in te zetten om het kerkgebouw van de Bethelkerk te behouden,
  • te reageren op het alternatieve voorstel van stichting Bethel Blijft en de raad daarover na de zomer te informeren,
  • geen onomkeerbare stappen te nemen, die behoud van het kerkgebouw verhinderen, voordat de raad hierover een besluit heeft genomen,