SUCCESVERHALEN

Hart voor Den Haag: Influencers gaan toeristen naar Den Haag verleiden

Ralf Sluijs: “Internationale bekendheden gaan onze stad op de kaart zetten”

Het stadsbestuur zet zijn zinnen op verdere groei van het toerisme in Den Haag. Daarbij wordt bekeken of populaire influencers vakantiegangers naar de hofstad kunnen lokken. Dit idee van Hart voor Den Haag om de stad online actiever te verkopen, werd breed aangenomen in de raad.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos: “Gemeente erkent grove fout in het verwisselen van vertrouwelijke stukken”

Op 31 oktober ontvangt een mevrouw uit Den Haag van de afdeling Adviescommissie bezwaarschriften van de gemeente Den Haag de processtukken aangaande haar bezwaarschrift inzake voorrangsverklaring (afwijzing).  Mevrouw Petra A is bezig met een urgentieverklaring voor een benedenwoning, omdat ze in maart 2019 een CVA (Cerebro Vasculair Accident) heeft gehad en hieraan helaas blijvende schade heeft overgehouden.

Mogelijk toch meer ruimte voor oude tweetaktbrommers in Den Haag

Hart voor Den Haag wil traditie oude brommers behouden voor de stad

Wethouder Van Tongeren gaat bekijken of de oldtimerreling alsnog wordt verruimd. Dit blijkt na een oproep van meerdere partijen in de Haagse gemeenteraad, waaronder de grootste partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos.

Gemeente zet subsidie Boodschappen Begeleidingsdienst (BBD) alsnog door

Janice Roopram: “Goed dat het college alsnog de BBD helpt, zodat zij door kunnen gaan met hun goede werk voor ouderen”

De subsidie voor de Haagse Boodschappen Begeleidingsdienst, die in juli 2018 beëindigd is, krijgt toch een vervolg. Dit meldt het Haagse stadsbestuur in antwoord op raadsvragen van Hart voor Den Haag-raadslid Janice Roopram.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos: blij dat erfpacht kan worden afgekocht

Raadslid William De Blok: “Goed dat mijn motie om een informatiebrief uit te sturen naar de huiseigenaren die wonen in een huis waar de erfpacht afgekocht kan gaan worden door de gemeenteraad is aangenomen”

Het Haags College maakt het voor meer wijken in Den Haag mogelijk voor huizenbezitters om erfpacht af te kopen.

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos: inzettenerfpachtsuppletie voor de leefbaarheid in de stad!

Raadslid William De Blok: “Dit maakt investeringen mogelijk die goed zijn voor de stad!”

Donderdag is in de Haagse gemeenteraad de Nota Grondbeleid aangenomen.

In die Nota is ook erfpachtsuppletie opgenomen. Erfpachtsuppletie is het bedrag dat een ontwikkelaar aan de gemeente moet betalen om op gemeentelijke grond die in erfpacht is uitgegeven (veelal een bedrijventerrein) na bestemmings- of programmawijziging woningen te mogen realiseren. 

Gemeente Den Haag gaat een jaarlijkse ‘Poetsdag’ organiseren

Met ingang van volgend jaar wordt er in Den Haag een jaarlijkse poetsdag georganiseerd. De gemeente Den Haag vindt een ‘Haagse poetsdag’ goed passen in de lopende campagnes en zullen we in 2020 een stedelijke schoonmaak en opruimdag (Haagse poetsdag) organiseren, als onderdeel van de campagne ‘Schoon doen we toch gewoon’, zo schrijft het stadsbestuur in antwoord op raadsvragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid René Oudshoorn.

Geen ‘Polenhotels’ op Haagse bedrijventerreinen

Ralf Sluijs: “Bedrijventerreinen zijn bestemd voor banen en bedrijvigheid, niet voor Polenhotels” 

De gemeente Den Haag wil geen huisvesting van arbeidsmigranten op Haagse bedrijventerreinen. Dat blijkt uit antwoorden op raadsvragen van Hart voor Den Haag/Groep de Mos. Bedrijventerreinen zijn primair bestemd voor de vestiging van bedrijven en werkgelegenheid, zo schrijft het Haagse stadsbestuur.

Den Haag gaat afvalmeldingen van bewoners beter terugkoppelen

Motie René Oudshoorn aangenomen door Haagse gemeenteraad 

De gemeente Den Haag gaat een interactief platform ontwikkelen (app) en in gebruik nemen met gebundelde informatie over afval, waar meldingen kunnen worden gedaan. Ook kan via dit platform een concrete terugkoppeling van de actie die door de gemeente op de melding is ondernomen.

Alsnog twee richtingsverkeer aan Savornin Lohmanplein

Ondernemers aan het Haagse De Savornin Lohmanplein kwamen in de problemen doordat de verkeerssituatie onaangekondigd is aangepast van twee- naar eenrichtingsverkeer. En het grootste probleem is nu dat de doorstroming wordt geblokkeerd.

Naar aanleiding van de schriftelijke vragen die Raadslid Jelle Meinesz heeft gesteld is een bevredigend antwoord gekomen van het College.