SUCCESVERHALEN

AANGENOMEN MOTIE HART VOOR DEN HAAG: GEMEENTE MOET ROL PAKKEN IN PARTICIPATIE

Raadslid William de Blok: “Te lang is de participatie een wassen neus geweest”

Bij bouwplannen waarbij de grond in handen is van de initiatiefnemer, ligt de taak om omwonenden te informeren nu bij de ontwikkelaar. Vaak gebeurt het toch dat bij bespreking van de plannen in de Haagse gemeenteraad blijkt dat bewoners het gevoel hebben onvoldoende betrokken geweest te zijn.

Hart voor Den Haag: Netten dijk strandweg geen gezicht

Raadslid William de Blok: “Verfraaien dijk is een kleine moeite” 

Voor veel Scheveninger is het een doorn in het oog. De foeilelijke afwerking van de dijk bij de Strandweg. Onder een versleten groen net ligt de dijk waaronder een  parkeergarage gerealiseerd zal worden.

HART VOOR DEN HAAG MAAKT OMGEVING ZONNEBLOEMSCHOOL WEER VEILIG

Raadslid Jelle Meinesz heeft middels een motie gevraagd vooreenrichtingsverkeer in de Zonnebloemstraat nu de veiligheid sinds het terugdraaien ervan leidt tot levensgevaarlijke verkeerssituaties.

Vorige week besprak Hart voor Den Haag raadslid Jelle Meinesz in de gemeenteraad het voorstel van het college inzake de beleidsevaluatie schoolzone. Vanwege het drukke tweerichtingsverkeer in de Zonnebloemstraat, ontstaan er voor kinderen in de straat gelegen school gevaarlijke situaties.

HART VOOR DEN HAAG MOTIE ZORGT VOOR BEHOUD BANKETBAKKERIJ MAISON KELDER

Raadslid William de Blok: “Blij dat motie is aangenomen”

Maison Kelder is in een kip en het ei situatie terecht gekomen tussen de ontwikkelaars en de gemeente Den Haag. Het niet goed hebben vastgelegd en belegd van de participatie, leidt tot het ontbreken van een duidelijke en heldere rolverdeling bij verschillende initiatiefnemers binnen Juno Park. Maison

Hart voor Den Haag motie zorgt voor behoud banketbakkerij Maison Kelder

Raadslid William de Blok: “Blij dat motie is aangenomen”

Maison Kelder is in een kip en het ei situatie terecht gekomen tussen de ontwikkelaars en de gemeente Den Haag. Het niet goed hebben vastgelegd en belegd van de participatie, leidt tot het ontbreken van een duidelijke en heldere rolverdeling bij verschillende initiatiefnemers binnen Juno Park. Maison

OP AANDRINGEN VAN HART VOOR DEN HAAG KOMEN ER VOORZIENINGEN VOOR JONG EN OUD

Raadslid De Blok blij met positieve beantwoording raadsvragen

Begin dit jaar betoogde Hart voor Den Haag raadslid William de Blok in deze krant dat er in Leidschenveen- Ypenburg te weinig voorzieningen voor jongeren zijn. Kleine kinderen worden groot. “In de VINEX wijken waar een decennium terug ouders met kleine kinderen kwamen wonen zijn nu veel jongeren te vinden.

Hart voor Den Haag zorgt voor betere routering naar parkeergarages

Afgelopen week werd, tot opluchting van Hart voor Den Haag / Groep de Mos, het voorstel om voor 10 euro per uur op Scheveningen te parkeren geprullemandeerd. “Dit bizarre voorstel maakt de situatie op Scheveningen geen millimeter beter”, aldus raadslid Jelle Meinesz, die twee voorstellen namens zijn partij wist binnen te halen.