SUCCESVERHALEN

Prostitutieleeftijd naar 21 jaar!

Groep de Mos/Ouderen Partij Den Haag heeft, in samenwerking met ChristenUnie/SGP en CDA, bewerkstelligd dat de minimumleeftijd voor prostitutie in Den Haag wordt verhoogd naar 21 jaar. 

Uitbreiding sportvelden

Uitbreiding sportvelden Wateringse Veld is een feit! De grote wens van voetbalvereniging SVH Celeritas en HCWV – Hockey Club Wateringse Veld wordt werkelijkheid, na schiritelijke vragen van Groep de Mos in samenwerking met VVD en PvdA.

Excuusbrief

Naar aanleiding van Schriftelijke Vragen van Raadslid Dubbelaar ontvingen de bewoners van het Wateringse Veld een excuusbrief wegens miscommunicatie omtrent de vermeende afsluiting van de brug over het Hemelwater.

Waterschaps-verkiezingen

Naar aanleiding van Schriftelijke Vragen van Raadslid Lex Kraft van Ermel zal bij de volgende waterschapsverkiezingen een loket ingericht worden op het Stadhuis met getraind personeel.

Groep de Mos en VVD Den Haag boeken succesje

‘Stadsbestuur steunt idee Schevenings herkenningspunt’
In beantwoording op schriftelijke vragen van de VVD Den Haag en Groep de Mos zegt het stadsbestuur toe om in overleg te treden met de Bewonersorganisatie Havenkwartier om bij de rotonde Westduinstraat / Zeesluisweg / Duinstraat een Schevenings herkenningspunt te realiseren.

De Burcht

Groep de Mos heeft ervoor gezorgd dat administratieve lasten voor lokale ondernemers worden verlaagd. Zo hoefden de uitbaters van café-restaurant De Burcht aan de Laan van Meerdervoort, na interventie van Groep de Mos, geen 1800, maar slechts 96 euro te betalen voor een administratieve wijziging.

30km/u in Bankastraat

Op voorspraak van Groep de Mos / Ouderen Partij zijn er in de Bankastraat adviessnelheidsborden van 30km per uur geplaatst, teneinde de veiligheid van ondermeer bewoners, winkelend publiek en schoolgaande kinderen te vergroten.

Hulp bij schoonmaken strand

Het is aan Groep de Mos te danken dat stichting De Noordzee gemeentelijke ondersteuning krijgt bij de jaarlijkse schoonmaakactie van de Haagse stranden.

Zuiderparktheater

Na langdurige druk van Groep de Mos / Ouderen Partij ging cultuurwethouder Joris Wijsmuller uiteindelijk overstag: Er komt een reddingsboei voor het openluchttheater in Het Zuiderpark.

Demonstratieverbod Schilderswijk

Na een zomer van 2014 vol Jihadhaatpropaganda in De Schilderswijk werd een voorstel voor een demonstratieverbod door de wijk door burgemeester Van Aartsen overgenomen, hetgeen de rust in de wijk terugbracht.