SUCCESVERHALEN

Wijkschouw Schilderswijk levert succesje op

In beantwoording vragen Groep de Mos: Gemeente gaat in gesprek met aanbieders pin- en brievenbusvoorzieningen voor meer aanbod Koningstraat


Groep de Mos bezocht voor de zomer van 2017 tot twee keer toe de Koningstraat en omgeving. Bewoners knokken daar al geruime tijd voor meer pin- en brievenbusvoorzieningen.

Zebra's in Loosduinen veiliger

Lange tijd ondervonden veel voetgangers, onder wie ook veel oudere mensen met rolstoel of rollator en moeders met kinderwagens, problemen bij het oversteken van de Laan van Meerdervoort richting Hándellaan of richting Hoefbladlaan. Komende uit de tram nam men het zebrapad ,de auto’s gaven netjes voorrang,maar daarna liepen voetgangers alsnog de kans om geschept te worden door een fietser of scooter.

Eerbetoon voor verzetsheld Hazelhoff Roelfzema!

Groep de Mos regelt eerbetoon verzetsheld Hazelhoff Roelfzema: “Er komt een Soldaat van Oranjestraat in Den Haag!”

Raadslid Kraft van Ermel: ‘Dit is de enige juiste beslissing’

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad heeft het voor elkaar gekregen dat wijlen verzetsheld Erik Hazelhoff Roelfzema, beter bekend als de Soldaat van Oranje, een straatnaam naar hem vernoemd krijgt.

Toch haringkar voor Visspecialist Klein Scheveningen in Leidschenveen

Nadat Marcel Sprenger, eigenaar van Visspecialist Klein Scheveningen in Winkelcentrum Leidschenveen, een vergunningsaanvraag had ingediend voor zijn haringkar, ontving hij een afwijzing van de gemeente Den Haag. Hij trok aan de bel bij onze fractie. Mede dankzij onze inzet en aandacht voor de haringkar, heeft de eigenaar alsnog een vergunning verkregen voor de zeer geliefde haringkar.

Negatief WMO advies? Toch aanvraag indienen!

Dankzij onze fractie wordt men er op gewezen dat er ondanks een negatief advies op een WMO-aanvraag, toch een aanvraag kan worden gedaan. Alleen dan kan bij een afwijzing bezwaar worden gemaakt.

Maatregelen getroffen in zwembad Zuiderpark

In verband met diverse misstanden in een zwembad in het Zuiderpark heeft onze fractie wethouder Baldewsingh om opheldering gevraagd. In eerste instantie ontkende de wethouder dat er sprake zou zijn van misstanden. Toch is er een dag na het debat een personeelsbijeenkomst geweest en heeft de wethouder diverse maatregelen getroffen.

Toezegging stadsbestuur: 'Gratis parkeren bij De Leyweg!'

Raadslid Arjen Dubbelaar: ‘Deze oppepper kan het winkelcentrum wel gebruiken!’

“Geweldig! Na drie jaar strijden als Groep de Mos-raadslid wordt één van onze grootste wensen – gratis parkeren bij De Leyweg –  ingevuld. Om niet parkeren is echt heel groot nieuws voor winkelcentrum”, aldus Groep de Mosser Arjen Dubbelaar.

Overbruggingssubsidie voor Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers

In december 2016 bereikte ons het bericht dat de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers in afwachting is van de subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die pas in 2019 uitgekeerd zal worden. Vanaf januari 2017 wil de stichting starten met de uitbreiding van hun zorgaanbieding, namelijk zorg voor terminale bewoners in verpleeghuizen.

Havenkwartier betrekken bij draaiboek Verkeersregelaars

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad heeft een succesje geboekt voor het Havenkwartier in Scheveningen: de wijk wordt opgenomen in het draaiboek verkeersregelaars!

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2017 diende Richard de Mos een motie in die het College verzoekt om het Havenkwartier beter te betrekken bij het draaiboek Verkeersregelaars.

Toegankelijkheid invalidentoilet Atrium

Tijdens de Raadsvergadering vroeg raadslid Lex Kraft van Ermel aan wethouder Klein om aandacht voor de toegankelijkheid van het invalidentoilet in het Atrium.

De wethouder zegde toe hier naar te kijken en de raad te informeren. Op 13 december 2016 ontvingen wij een brief waarin de wethouder mededeelde dat het invalidetoilet in het Atrium optimaal toegankelijk wordt gemaakt door de plaatsing van drukknoppen, zodat alle deuren die naar het toilet leiden automatisch openen.