SUCCESVERHALEN

Overbruggingssubsidie voor Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers

In december 2016 bereikte ons het bericht dat de Stichting Terminale Zorg door Vrijwilligers in afwachting is van de subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), die pas in 2019 uitgekeerd zal worden. Vanaf januari 2017 wil de stichting starten met de uitbreiding van hun zorgaanbieding, namelijk zorg voor terminale bewoners in verpleeghuizen.

Havenkwartier betrekken bij draaiboek Verkeersregelaars

Groep de Mos in de Haagse gemeenteraad heeft een succesje geboekt voor het Havenkwartier in Scheveningen: de wijk wordt opgenomen in het draaiboek verkeersregelaars!

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari 2017 diende Richard de Mos een motie in die het College verzoekt om het Havenkwartier beter te betrekken bij het draaiboek Verkeersregelaars.

Toegankelijkheid invalidentoilet Atrium

Tijdens de Raadsvergadering vroeg raadslid Lex Kraft van Ermel aan wethouder Klein om aandacht voor de toegankelijkheid van het invalidentoilet in het Atrium.

De wethouder zegde toe hier naar te kijken en de raad te informeren. Op 13 december 2016 ontvingen wij een brief waarin de wethouder mededeelde dat het invalidetoilet in het Atrium optimaal toegankelijk wordt gemaakt door de plaatsing van drukknoppen, zodat alle deuren die naar het toilet leiden automatisch openen.

Onderzoek méér fietsparkeerwinkels

Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2016 is onze motie “Onderzoek méér fietsparkeerwinkels” aangenomen.

Deze motie verzoekt het college een plan op te stellen om meer fietsparkeerwinkels te realiseren. Ook wordt het college verzocht in overleg te treden met bijvoorbeeld BIZ en vastgoedeigenaren om in kaart te brengen welke leegstaande winkelpanden (tijdelijk) kunnen worden omgebouwd tot fietsparkeerwinkels.

Voorkom minder welzijn door korting op doelmatigheid

Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2016 is onze motie “Voorkom minder welzijn door korting op doelmatigheid” aangenomen.

Deze motie roept het college op om de bij de begrotingsbehandeling 2016 gedane toezegging na te komen en dus het beloofde maatwerk te bieden, zodat minder welzijn door korting op doelmatigheid kan worden voorkomen.

Impactmeting Haags armoedebeleid

Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2016 is onze motie “Impactmeting Haags armoedebeleid” aangenomen.

Deze motie verzoekt het college om in het eerste kwartaal van 2017 een impactmeting te starten naar het effect van het Haagse armoedebeleid en de uitkomsten en aanbevelingen voor het vergroten van de impact aan de Raad voor te leggen voor de Begrotingsbehandeling 2018.

Haagse leraar van het jaar

Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2016 is onze motie “Haagse leraar van het jaar” aangenomen.

Deze motie verzoekt het college de ‘Haagse Leraar van het Jaar verkiezing’ mee te nemen in zijn plannen om het lerarentekort op te lossen. Onze fractie is blij met deze aangenomen motie en ziet deze verkiezing tevens als blijk van waardering voor dit mooie beroep.

Oormerken miljoenen banenplan

Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2016 is onze motie “Oormerken miljoenen banenplan” aangenomen.

De motie verzoekt het College om de miljoenen die worden gebruikt voor het oplossen van de werkloosheid niet alleen op hoofdlijnen te oormerken, maar de financiële inzet per deelprogramma te koppelen aan de geambieerde hoeveelheid te realiseren banen.

Regenboogzebrapad Hobbemaplein

Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2016 is onze motie “Regenboogzebrapad Hobbemaplein” aangenomen.

Deze motie verzoekt het College te onderzoeken hoe bij de herinrichting Hobbemaplein een regenboogzebrapad of ander regenboogelement opgenomen kan worden in de openbare ruimte

Pop-upfietsenstalling op het Plein

Tijdens de raadsvergadering van 4 november 2016 is onze motie “Pop-upfietsenstalling op het Plein” aangenomen.

Deze motie verzoekt het college zo snel als mogelijk, maar uiterlijk voor het kerstreces een bewaakte pop-up fietsenstalling met ruime openingstijden op het Plein te realiseren.