Monique van Stuijvenberg: “Rust en veiligheid is weer teruggekeerd aan de Veenendaalkade”

Hart voor Den Haag kreeg eind augustus steeds vaker meldingen van wrakschepen in de wateren van de wijken Leyenburg en Rustenburg-Oostbroek die met regelmaat gebruikt worden door dakloze mensen als overnachtingsplek. Na vragen van de grootste partij zijn er inmiddels al veel wrakschepen uit het water getakeld en is de rust teruggekeerd.

Eind augustus trokken fractievoorzitter Richard de Mos en fractievertegenwoordiger Monique van Stuijvenberg aan de bel over de talloze wrakschepen die aan de Veenendaalkade lagen aangemeerd. Niet alleen waren deze bootjes een gevaar voor de aan de overkant liggende woonboten, maar ze boden ook nog een zeer onveilige slaapplaats voor daklozen. Recent voor het indienen van de vragen waren er zelfs twee dakloze mensen uit Polen omgekomen op een dergelijk vrachtschip. Daarnaast moet je er niet aan denken wat er kan gebeuren als zo’n schip losslaat bij storm en de mooie woonboten aan de kade gaat enteren. “Dit kan grote schade aan de drijvende huizen van de bewoners gaan aanrichten”, aldus De Mos en Van Stuivenberg die in eerste instantie sussende antwoorden ontvingen van het stadsbestuur met de strekking dat het allemaal wel mee zou vallen. “Gelukkig is de wethouder tot inkeer gekomen en zijn er inmiddels al veel wrakschepen uit het water getakeld”, zegt Van Stuijvenberg. “De Veenendaalkade ziet er ineens een heel stuk beter uit en de mooie boten die er liggen stralen uit dat het hier goed toeven is. Rust, ruimte en vooral veiligheid op de kade is voor de omwonenden van het grootste belang. We zijn blij dat het geregeld is en nu ook houden zo beste wethouder!”.