In beantwoording op vragen van raadslid Richard de Mos heeft het college onderkend dat de situatie verkeerskundig gezien onvoldoende veilig was. Daarom zijn er maatregelen getroffen zodat de situatie wel veilig is. Zo mag er tussen 8.00 uur en 16.00 uur geen aan- en afvoer door vrachtwagens plaatsvinden. Buiten deze tijden is het laden en lossen toegestaan, onder de strikte voorwaarde van een begeleider welke toeziet op de verkeersveiligheid. De gemeente is voor een definitieve en veilige inrit met de projectontwikkelaar in overleg. De uitkomsten van dit overleg worden mede gebruikt om de verkeersveiligheid van de Treublaan wederom te toetsen.
“Ik ben blij dat het stadsbestuur een einde heeft gemaakt aan de onveilige verkeerssituatie. Bewoners zien zo ook dat het tippen van een politieke partij zin heeft bij het oplossen van een probleem en dat is goed voor het vertrouwen in de politiek,” aldus De Mos.