De Mos: ‘De aanhouder wint; eerste slag geslagen in strijd om veiliger winkelgebied’. 

Hart voor Den Haag was begin dit jaar teleurgesteld in de beantwoording van het stadsbestuur op vragen van de partij inzake het verbeteren van de veiligheid. Het stadsbestuur weigerde toen in te gaan op de noodkreet van bewoners en ondernemers: cameratoezicht aan het Lorentzplein. Na nieuwe schietpartijen (1) trok De Mos opnieuw aan de noodrem. Nu met succes (2).

De Mos: ‘Er is lang gemarchandeerd met de veiligheid op – en rondom het Lorentzplein. De burgemeester gaf bij concrete verzoeken van ondernemers niet thuis, die konden in eerste instantie fluiten naar het door hen gewenste cameratoezicht (3). Ondanks een reeds aan incidenten en het feit dat ondernemers stelden dat het vijf voor twaalf is rondom het Lorentzplein (4), stelde Remkes begin dit jaar in beantwoording op mijn schriftelijke vragen dat hij ‘geen aanleiding’ zag tot het (tijdelijk) toepassen van flexibel cameratoezicht, daarmee liet hij de ondernemers in de steek’. Fijn dat de burgemeester, na nieuwe geweldsdelicten én dus ook nieuwe vragen van onze kant, nu wél over is gegaan tot het plaatsen van een flexibelere camera”.

Nu wil De Mos dat er haast gemaakt wordt met het bestrijden van mogelijk malafide winkeltjes die volgens ondernemers als paddenstoelen uit de grond schieten. “Cameratoezicht is een eerste stap in de goede richting, maar er is meer nodig om van het Lorentzplein weer een gezond en leuk winkelgebied te maken”, stelt Richard de Mos die van het stadsbestuur wil weten hoe de extra surveillance door politie en handhavingsteam is geïntensiveerd.

(1) https://www.ad.nl/den-haag/poolse-supermarkt-aan-lorentzplein-weer-beschoten~a0b0cf91/

(2) https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/8552773/1/RIS304576%20Beantwoording%20SV%20Cameratoezicht%20Lorentzplein

(3) https://www.ad.nl/den-haag/eigenaar-baran-ziet-hoe-zijn-poolse-supermarkt-wordt-doorzeefd-met-kogels-mijn-hart-stond-stil~a92b04fd/

(4) https://www.ad.nl/den-haag/eigenaar-baran-ziet-hoe-zijn-poolse-supermarkt-wordt-doorzeefd-met-kogels-mijn-hart-stond-stil~a92b04fd/