Jelle Meinesz: “Wij gaan er vanuit dat dit meteen effect zal hebben op de enorme parkeerdruk in beide wijken.”

De gemeente Den Haag gaat een onderzoek doen naar het samenvoegen van de vergunningsgebieden in de Vruchten- en Bloemenbuurt (35, 36) en gebied tussen de Mient tot Volendamlaan (23). Een motie hierover van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is aangenomen.

Vandaag werd de motie die eerder al werd ingediend (op 3 juni jongstleden) en waarbij de stemmen destijds staakten – vanwege een gelijk aantal voor en tegenstemmen – opnieuw in stemming gebracht en ditmaal aangenomen door een raadsmeerderheid.

Raadslid Jelle Meinesz is blij met het resultaat en hoopt dat de motie snel wordt afgerond: “Wij geloven dat samenvoeging van deze gebieden goed is voor de autobezitters in de Vruchtenbuurt en Bloemenbuurt. Zij zullen dan meer ruimte krijgen om hun auto te parkeren, omdat het grensgebied nu veel effectiever gebruikt kan worden. Wij gaan er vanuit dat dit meteen effect zal hebben op de enorme parkeerdruk in beide wijken. We hopen dan ook dat de onderzoeksresultaten positief zullen zijn en wachten in spanning af!”

De motie werd mede ingediend door de VVD en PVV en kreeg verder steun van CDA, ID, Nida en CU/SGP.