In de gemeenteraad heeft Hart voor Den Haag een aantal moties voor Zuidwest weten binnen te slepen. Zo wordt in de Structuurvisie Zuidwest opgenomen dat er ruimte wordt gereserveerd voor tenminste vijf bejaardenoorden. Ook moeten er nog eens vijf woonvormen voor groepswonen voor senioren komen. “Er is een forse toename te verwachten van het aantal ouderen, in het bijzonder 80-plussers. De kwetsbaren van die groep kunnen na het wegbezuinigen van bejaardenhuizen nergens meer heen. Daar wordt met onze aangenomen motie dus wat aangedaan,” aldus Hart voor Den Haag raadslid Constant Martini.


Plintenstrategie 
Hart voor Den Haag zorgde er met een andere aangenomen motie voor dat er bij het ontwikkelen van Zuidwest rekening wordt gehouden met het realiseren van een breed assortiment van gevarieerde winkels, kleinschalige bedrijvigheid en maatschappelijke voorzieningen in de plinten van Zuidwest. “Dit is een essentieel onderdeel van een leefbaar Zuidwest,” aldus Martini.