Een grote ergernis voor bewoners in de Hofstad, het lukraak parkeren van deelscooters. Maar dankzij 2 aangenomen moties van Hart voor Den Haag wordt die ellende eindelijk aangepakt.

De partij van Richard de Mos vraagt al langere tijd aandacht voor het probleem met de deelscooters. Eerder werd, dankzij een aangenomen motie, van raadslid Jelle Meinesz al overgegaan tot het instellen voor speciale parkeervakken voor de deelscooters. Maar omdat de vakken niet in de hele stad te vinden zijn, ervaren bewoners in de meeste Haagse wijken dagelijks nog veel overlast van deelscooters die midden op stoepen en zelfs op blindengeleidestroken worden geparkeerd. Een gotspe!

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 september vroeg raadslid Carlos Martinez van Andel wederom aandacht voor het probleem. Het raadslid constateerde 2 zaken:

Enerzijds dat bewoners geen eenvoudige manier hebben om foutgeparkeerde deelscooters bij de gemeente te melden. Door zijn aangenomen motie gaat de gemeente nu kijken of dit alsnog ingebouwd kan worden in de ‘My Clean City App’.

Anderzijds stelde Martinez van Andel vast dat er in Den Haag niet wordt gehandhaafd op foutgeparkeerde deelscooters, waar dat bij gewone deelscooters (en -fietsen) wél het geval is.
Om die reden diende het raadslid een motie in waarin hij de gemeente oproept in de APV (de Algemene Plaatselijke Verordening) regels op te nemen dat er voortaan ook op foutgeparkeerde deelscooters gehandhaafd kan gaan worden.
Martinez van Andel: “Ik ben blij dat we het nu eindelijk voor elkaar hebben gekregen. Andere gemeentes gingen ons al voor en uiteraard kon Den Haag niet achterblijven. Er zijn in twee jaar tijd ongeveer 3.000 gevallen bekend van deelscooters die foutgeparkeerd stonden en eigenlijk een boete hadden moeten krijgen. Gelukkig komt daar binnenkort verandering in”.