Raadslid William de Blok: “Verfraaien dijk is een kleine moeite” 

Voor veel Scheveninger is het een doorn in het oog. De foeilelijke afwerking van de dijk bij de Strandweg. Onder een versleten groen net ligt de dijk waaronder een  parkeergarage gerealiseerd zal worden. Aangezien er geen bouwplicht is opgenomen kan het nog jaren duren voordat de garage er komt en dat het net weg kan. Tot dan ligt het er dus armoedig bij.  

Voor Hart voor Den Haag / Groep de Mos raadsleden William de Blok (Ruimtelijke Ordening) en Rene Oudshoorn (Scheveningen) aanleiding om het stadsbestuur te verzoeken met de eigenaar van de grond in gesprek te gaan. De Blok diende daartoe een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week. De motie werd aangenomen. “Het verfraaien van de dijk is een kleine moeite. Goed dat het stadsbestuur bij de eigenaar van de netten kenbaar gaat maken dat het netter kan,” aldus De Blok in een reactie. 

Collega Oudshoorn is eveneens blij: “Ik ben blij met de aangenomen motie, het zou goed zijn als de afzichtelijke netten helemaal verdwijnen,” besluit Oudshoorn. 

Hart voor Den Haag / Groep de Mos zal toezien op uitvoering van de aangenomen motie.