Raadslid William de Blok: “Blij dat motie is aangenomen”

Maison Kelder is in een kip en het ei situatie terecht gekomen tussen de ontwikkelaars en de gemeente Den Haag. Het niet goed hebben vastgelegd en belegd van de participatie, leidt tot het ontbreken van een duidelijke en heldere rolverdeling bij verschillende initiatiefnemers binnen Juno Park. Maison Kelder ziet dat oplossingen mogelijk zijn, maar dan moet de gemeente Den Haag samen met alle betrokken partijen de handschoen oppakken. Maison Kelder is bereid daar verregaand in mee te denken op alle vlakken.

Maison Kelder heeft vanaf 2018 al bij de gemeente aan gegeven mee te willen werken aan een verplaatsing naar de Spoorboogzone op de Binckhorst. Het gebied dat gereserveerd is voor de zogenaamde maakindustrie. Door de huidige ontwikkelingen moet ook rekening gehouden worden met een eventuele verplaatsing naar buiten Den Haag. Voor de Haagse banketbakker is dat een bijna niet te verkroppen vooruitzicht.

Ook voor raadslid William de Blok van Hart voor Den Haag is dit een doemscenario. “Maison Kelder hoort in Den Haag. Het is een iconisch bedrijf dat werkgelegenheid met zich meebrengt. De bekende banketbakkerij ziet in dat op de huidige locatie blijven niet optimaal is. Het effectief te realiseren aantal woningen komt dan aanzienlijk lager uit en dat is in deze tijd van extreme woningnood aan de Hagenezen en Hagenaars niet uit te leggen. De gemeente moet om Maison Kelder te behouden voor de stad een verplaatsing naar de Spoorboogzone faciliteren,” aldus De Blok. “Daarom is het van belang dat alle huidige obstakels worden weggenomen en de gemeente Den Haag het voortouw neemt om die participatie nu echt en concreet te gaan invullen en Maison Kelder te helpen verhuizen naar de Spoorboogzone,” zegt De Blok.

De Blok diende afgelopen raadsvergadering een motie in die met ruime meerderheid is aangenomen. De motie roept het stadsbestuur op om met Maison Kelder in gesprek te treden over een verplaatsing van het bedrijf van Juno Park naar de Begraafplaats- en Spoorboogzone en zich tot het uiterste in te spannen om deze verplaatsing te faciliteren. “Met dit besluitbehouden we de Haagse banketbakker Maison Kelder en haar werkgelegenheid voor de stad Den Haag, geweldig nieuws dus” besluit De Blok.