Het is zwaar weer voor de Haagse evenementen. Het nieuwe college gaat voor pakweg een miljoen euro bezuinigen, terwijl Hart voor Den Haag van mening is dat mooie, grote evenementen de stad juist veel opleveren. En dan hebben we het niet alleen over geld. Daarom vraagt raadslid Coen Bom om te starten met een Evenementenfonds, om op die manier extra geld te werven. Dat kan zijn door incidentele rijkssubsidies, sponsoring, particuliere donaties of een klein percentage van eventuele begrotingsoverschotten. Gelukkig werd de motie in de Raad aangenomen, waardoor we misschien ooit weer Pink, de Stones of Coldplay op het Malieveld terugzien.