De Hart voor Den Haag motie ‘Bewegen vanaf Groep 1’ werd aangenomen in de Raad. Raadslid Coen Bom pleit hierin voor een vakleerkracht Bewegen vanaf groep 1, de vroegere kleuterschool dus. Dat idee komt van de Adviesraad voor Sport, nadat onderzoeken uitwijzen dat kinderen die op zeer jonge leeftijd in aanraking komen met sporten en bewegen, op latere leeftijd fitter zijn, meer plezier in sporten houden en bovendien minder last krijgen van overgewicht en hart- en vaatziekten. Dankzij Hart voor Den Haag gaat het college onderzoeken of de vakleerkracht in het vroege onderwijs kan worden toegevoegd.