Onze hertenkampoen zijn ons zeer dierbaar. Door de aangenomen Hart voor Den Haag motie ‘Behoud de hertenkampen in Den Haag’ heeft ons raadslid Coen Bom het college de opdracht gegeven om een zware lobby te starten bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Omdat tientallen gemeenten een dergelijke oproep hebben gedaan, is het hobbydierenbesluit uitgesteld. Het besluit zou op termijn de sluiting van hertenkampen zou inhouden. Gelukkig gaf ook de minister aan dat hij inziet ‘dat er voor hertenkampen wellicht een uitzondering kan moeten gemaakt.’


Hart voor Den Haag blijft het scherp volgen!