Raadslid William de Blok na aangenomen motie: “Voor- en Inspraak van belanghebbenden en initiatiefnemers in de Binckhorst moet beter”

In de laatste raadsvergadering is het Omgevingsplan Binckhorst vastgesteld door de Haagse gemeenteraad. Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid William de Blok is hier erg blij mee, “voor de huidige locatie van de Binckhorst is het gisterenavond vastgestelde plan het best denkbare kader”, zo stelt de Blok. Wel drong De Blok er middels een unaniem aangenomen motie bij de wethouder op aan een meer en betere voor- en inspraak te faciliteren voor alle mensen die wat willen in het gebied, de Blok hierover: “Luisteren naar belanghebbenden en initiatiefnemers in onze stad gaat beter en moet ook beter. Zo ook p[ de Binckhorst, ik hoor nog te vaak dat er onvoldoende word geluisterd naar de mensen die wat willen ondernemen in de Binckhorst en nu het project in de uitwerkingsfase komt heeft de gemeente de kans om dit te verbeteren, voor een goed gewogen planvorming is een goede voor en inspraak van wezenlijk belang”. De motie van De Blok verzoekt het college, in de nog uit te brengen participatieleidraad voor de Binckhorst, op te nemen hoe voor- en inspraak in de uitwerkingsfase geborgd wordt.