Raadslid William De Blok: “Dit maakt investeringen mogelijk die goed zijn voor de stad!”

Donderdag is in de Haagse gemeenteraad de Nota Grondbeleid aangenomen.

In die Nota is ook erfpachtsuppletie opgenomen. Erfpachtsuppletie is het bedrag dat een ontwikkelaar aan de gemeente moet betalen om op gemeentelijke grond die in erfpacht is uitgegeven (veelal een bedrijventerrein) na bestemmings- of programmawijziging woningen te mogen realiseren. Het Haags College maakt het mogelijk om bij grote gebiedsontwikkelingen de erfpachtsuppletie in te zetten voor publieke investeringen in de omgeving van het bouwplan.

Raadslid William De Blok van Hart voor Den Haag is blij: “Suppletie, oftewel bijbetaling zal ervoor zorgen dat de financiële meerwaarde door een bestemmings- of programmawijziging op gemeentegrond ten goede komt aan de leefbaarheid. Met andere woorden, geld voor speelplekken en hondenuitlaatvelden”.