Raadslid William De Blok: “Huizenbezitters moeten niet alleen hun huis kunnen bezitten, maar ook de grond waar deze op staat”

Het Haagse stadsbestuur maakt het voor meer wijken in Den Haag mogelijk voor huizenbezitters om erfpacht af te kopen. Daarnaast gaat dit College het makkelijker maken om grond die is uitgegeven in erfpacht te kopen. Koren op de molen voor de grootste coalitie Hart voor Den Haag/ Groep de Mos die dit ook in hun verkiezingsprogramma hadden opgenomen.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos raadslid William De Blok is dan ook blij met deze ontwikkeling: “erfpacht is niet meer van deze tijd, in het begin van de vorige eeuw werd erfpacht door gemeenten in het leven geroepen als sturingsinstrument om na de verkoop van een gebouw ongewenste ontwikkelingen tegen te kunnen gaan, de grond was immers nog van hen, nu hebben we daar bestemmingsplannen en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten voor.” “Daarnaast is het goed dat de berekening van het afkoopbedrag geen hogere wiskunde meer is maar gewoon een vast bedrag.” “Hierdoor zal de animo voor het afkopen van de erfpacht ook toenemen”, zo verwacht De Blok.

In Spoorwijk en Laakkwartier Oost en West in Laak kunnen huizenbezitters nu ook de grond waarop hun huis staat in bezit krijgen. “Huizenbezitters moeten niet alleen hun huis kunnen bezitten, maar ook de grond waar deze op staat”, zo besluit De Blok.