Raadslid William De Blok: “Goed dat mijn motie om een informatiebrief uit te sturen naar de huiseigenaren die wonen in een huis waar de erfpacht afgekocht kan gaan worden door de gemeenteraad is aangenomen”

Het Haags College maakt het voor meer wijken in Den Haag mogelijk voor huizenbezitters om erfpacht af te kopen. Daarnaast gaat dit College het makkelijker maken om grond die is uitgegeven in erfpacht te kopen. Dat staat in een raadsvoorstel dat donderdag door de Haagse gemeenteraad is aangenomen. Koren op de molen voor de grootste coalitie Hart voor Den Haag/ Groep de Mos die dit ook in hun verkiezingsprogramma hadden opgenomen.

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos raadslid William De Blok is dan ook blij met deze ontwikkeling: “Erfpacht is niet meer van deze tijd, in het begin van de vorige eeuw werd erfpacht door gemeenten in het leven geroepen als sturingsinstrument om na de verkoop van een gebouw ongewenste ontwikkelingen tegen te kunnen gaan, de grond was immers nog van hen, nu hebben we daar bestemmingsplannen en de Wet Voorkeursrecht Gemeenten voor. Daarnaast is het goed dat de berekening van het afkoopbedrag geen hogere wiskunde meer is maar gewoon een vast bedrag. Hierdoor zal de animo voor het afkopen van de erfpacht ook toenemen”, zo verwacht De Blok.

“Daarom is het ook belangrijk dat mensen op de hoogte worden gebracht van de mogelijkheid om erfpacht af te kopen. Goed dat mijn motie om een informatiebrief uit te sturen naar de huiseigenaren die wonen in een huis waar de erfpacht afgekocht kan gaan worden door de gemeenteraad is aangenomen”, zo besluit De Blok.