In wijkpark Bokkefort in Loosduinen bevinden zich drie care’s van ieder twaalf volkstuinen, totaal 36. In 2014 is een nieuw hekwerk om deze tuintjes geplaatst en de toegangen tot deze drie complexen zijn verplaatst naar de plaats waar vroeger de vogelvoliere heeft gestaan. De vorige beheerder van de Gemeente, die belast was met het beheer van de tuintjes heeft de toezegging gedaan, dat op de plaats van de volière een waterpomp zou komen. (er zat immers al een aansluiting voor de volière).

In het complex huren veelal ouderen een tuintje, voor wie de afstand naar de sloot een enorme afstand is geworden door de verplaatsing van de ingangen.

Bovendien moet je bij de sloot atletische toeren uithalen om bij het water te komen. Veelal ouderen huren een volkstuin in wijkpark Bokkefort.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid Janice Roopram heeft in juni vragen gesteld aan het college. Roopram heeft onder meer gevraagd aan het college om in gesprek te gaan met de volkstuinhouders en samen te kijken naar een oplossing, om bijvoorbeeld een waterpomp te plaatsen. Het college gaat dit nu serieus bekijken: “Het college deelt het belang van een goede watervoorziening bij volkstuinen (..) De groenbeheerder gaat in gesprek met de betrokkenen over een oplossing. Gekeken wordt of er door middel van het plaatsen van een waterpomp, slootwater opgepompt kan worden, om op deze manier de kruidachtige gewassen te kunnen besproeien. Het gebruik van slootwater is hier goed geschikt voor. Het gebruik van drinkwater vergt aanleg van een nieuwe leiding.”