Arjen Dubbelaar: ‘Na jarenlang aandringen eindelijk een verbod op lachgas gebruik op straat!’

Gisteravond is het initiatiefvoorstel ‘Van het lachgas af’ aangenomen door de Haagse gemeenteraad. In 2017 deed oud-raadslid Lex Kraft van Ermel het voorstel om het gebruik van lachgas in Den Haag te verbieden. Dat verbod zou geregeld moeten worden via de APV. In de afgelopen jaren hierna heeft Hart voor Den Haag de problematiek met lachgas meermalen met schriftelijke vragen en moties onder de aandacht gebracht in samenwerking met raadslid Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP. Gisteren leidde dit tot het verbod om lachgas te verkopen in Den Haag of te gebruiken op straat.

Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid Dubbelaar: “Al jaren vragen wij aandacht voor de overlast door lachgas, het gebruik en de gevolgen voor onze jongeren. Goed dat we als raad nu eindelijk hebben doorgepakt. Lachgas lijkt onschuldig, maar er zitten grote gezondheidsrisico’s aan lachgas door veelal jonge gebruikers. Ook de combinatie in het verkeer zorg steeds vaker voor vreselijke ongelukken. Heel goed dat dit aangepakt wordt met een verbod op de verkoop en het gebruik in de openbare ruimte”.

Statiegeld lachgaspatronen

Naast het initiatiefvoorstel ‘Van het lachgas af’ deed Dubbelaar nog vier voorstellen. Het actief handhaven met (een vliegende brigade) van handhavers op plekken met veel overlast, het in kaart brengen van lachgas-hotspots in de stad, het voorkomen dat lachgasverkopers huur-scooters en bakfietsen gebruiken en de wens voor statiegeld op lachgaspatronen. Dit laatste voorstel werd aangenomen.

“Fijn dat de raad mijn voorstel voor statiegeld op die lachgaspatronen heeft aangenomen. Dat is een grote ergernis in de stad. Deze patronen worden nu na gebruik veelal op straat gegooid. Parkeerterreinen en straten liggen soms bezaaid met die patronen. Deze vervuiling willen wij niet en het is ook nog eens slecht voor het milieu en de leefbaarheid. De andere moties waren gericht op handhaving, die gaan we binnenkort alsnog met de burgemeester bespreken”, aldus Dubbelaar.

Het initiatiefvoorstel ‘Van het lachgas af’ is een samenwerking met Pieter Grinwis van de ChristenUnie/SGP, Frans de Graaf (VVD), Kavish Partiman (CDA) en Adeel Mahmood (NIDA).