Hart voor Den Haag/Groep de Mos is blij dat er een camera komt te hangen bij de oversteekplaats in de Albardastraat. Actieve leden van de voetbalvereniging HVV RAS waren eerder een petitie gestart voor een veiliger oversteek vanaf de parkeerplaatsen naar het sportpark Albarda. Het stadsbestuur zegt nu in antwoord op schriftelijke vragen van raadslid Janice Roopram toe om een camera op te hangen, zodat het verkeersbeeld op wedstrijddagen ter plekke kan worden gemonitord. Indien blijkt dat er verkeersonveilige situaties ontstaan zal het stadsbestuur overwegen om maatregelen te treffen. Hart voor Den Haag/Groep de Mos blijft overigens van mening dat een voetgangersoversteekplaats de meest veilig optie is, maar gaat er vanuit dat dit in de toekomst mogelijk alsnog gebeurt als de camerabeelden hiertoe aanleiding geven.

(Bron: https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/6691624/1/RIS299717%20Veilig%20oversteken%20Albardastraat)