Arjen Dubbelaar: “Eigenlijk is het treurig genoeg geen verrassing dat PvdA, GroenLinks, Stadspartij en SP dit vandalisme niet veroordelen! Wel veelzeggend!”

Het standbeeld van Johan van Oldenbarnevelt bij de Hofvijver werd vorige week beklad door activisten. ‘Fuck VOC’ werd erop gespoten. Op meer plekken in Nederland en de rest van de wereld zijn standbeelden momenteel het doelwit van vandalisme. Reden voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos en de VVD, om samen in de Haagse gemeenteraad op te trekken en een raadsoordeel te vragen tegen het bekladden van standbeelden. Deze motie is gisteren aangenomen.

Hart voor Den Haag-raadslid Arjen Dubbelaar: “Het is goed dat de gemeenteraad zicht uitspreekt tegen deze beeldenstorm. Wij doen dat in elk geval, want we leven in een beschaafd land. Racisme moet je aanpakken met oplossingen. Het bekladden of vernielen van standbeelden is onacceptabel en hiervoor geen enkele oplossing. Van andermans eigendom blijf je af! Helaas is dit niet voor iedereen duidelijk. Eigenlijk is het treurig genoeg geen verrassing dat PvdA, GroenLinks, Stadspartij en SP dit vandalisme niet veroordelen! Wel veelzeggend!”

VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf zei voorafgaand aan het indienen van de motie: “Er is nooit een rechtvaardiging om dingen te vernielen. Er zijn in onze samenleving genoeg manieren om op een normale manier je mening te uiten.”