Raadslid William de Blok: “Goed dat iedereen vaker wordt geïnformeerd over de woonwagens die erbij komen”

De gemeente Den Haag gaat jaarlijks monitoren hoeveel standplaatsen voor woonwagens erbij komen. Een motie met deze strekking is donderdagavond unaniem aangenomen door de Haagse gemeenteraad. Nu het uitsterfbeleid van de baan is en in de woonagenda is opgenomen dat er extra standplaatsen bij komen, is raadslid William de Blok blij dat zijn motie is aangenomen. De groei van het aantal standplaatsen wordt door zijn voorstel jaarlijks meegenomen in een rapportage.

Den Haag heeft momenteel 233 standplaatsen voor woonwagens. Hart voor Den Haag wil dat er creatief wordt gezocht naar meer ruimte en is blij dat dit door de wethouder is toegezegd. De wethouder heeft ook toegezegd met omringende gemeenten in gesprek te gaan. William de Blok: “Goed dat het college nu jaarlijks in kaart brengt hoeveel extra plekken erbij komen. Het uitsterfbeleid eindigt dus is het van groot belang dat het college de vinger aan de pols wil houden. In het collegeakkoord hebben we afgesproken dat er rekening wordt gehouden met de wensen van woonwagenbewoners. Het college gaat kijken naar ‘quick wins’, samenwerking met omringende gemeenten en bestaande woonwagenterreinen. Wij zijn blij dat iedereen nu vaker wordt geïnformeerd over de woonwagens die erbij komen.”