Zowel de Nederlandse als Haagse vlag gaan vast onderdeel uitmaken van de Haagse raadzaal. En zo hoort het!
Motie van Richard de Mos en Rachid Guernaoui is aangenomen.

Motie: Nederlandse driekleur én Haagse vlag in raadzaal

Indiener: Richard de Mos, Rachid Guernaoui, Hart voor Den Haag

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2022,

ter bespreking van het gewijzigd voorstel van het college inzake programmabegroting 2023-2026 (RIS313463).

Constaterende, dat:

  • de Nederlandse driekleur en de Haagse vlag belangrijke symbolen zijn van onze identiteit.

Overwegende, dat:

  • de Nederlandse vlag inmiddels ook in de Tweede Kamer een permanente en prominente plek heeft gekregen;
  • veel gemeenten dit landelijke voorbeeld gevolgd hebben.

Van mening, dat:

  • de Nederlandse driekleur en de vlag van Den Haag als symbolen van ons land, onze stad en de eenheid daarvan, thuishoren in de raadzaal;
  • dit helemaal past in de oproep van het college dat ‘de Hagenaar trotser moet worden op zijn stad’.

Verzoekt het college:

  • de Nederlandse vlag én de vlag van Den Haag een permanente en prominente plek in de raadzaal te geven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Richard de Mos, Rachid Guernaoui

Hart voor Den Haag