Bij de laatste thuiswedstrijd van ADO tegen Top Oss werd Hart voor Den Haag voorman Richard de Mos aangesproken door de stichting ‘Met Senioren naar ADO’ over het ontbreken van steun vanuit de gemeente. De stichting vecht tegen de groeiende eenzaamheid onder ouderen. Zij doet dit door senioren mee te nemen naar thuiswedstrijden van ADO Den Haag. “Deze stichting is volledig afhankelijk van vrijwilligers en sponsoren. Jaarlijks zegt het circa € 35.000 tekort te komen. Daarom heeft Hart voor Den Haag, mét succes het college verzocht om in overleg te treden met de stichting ‘Met Senioren naar ADO’ om te bezien hoe het kan helpen om het tekort te dichten en de raad over de uitkomsten te informeren,” aldus De Mos. 


Voetpad 
De Mos vroeg opnieuw aandacht voor het realiseren van een ADO-voetpad. “Al jaren wordt beloofd om de verkeerssituatie tussen Randstadrailhalte Forepark en het ADO-stadion, vanwegehet ontbreken van een voetpad bij een deel van dit gebied, te verbeteren. De huidige situatie is zowel voor voetgangers als voor fietsers nog steeds onveilig,” aldus De Mos, die van mening is dat er na jaren van soebatten over dit onderwerp eindelijk eens een definitieveoplossing moet komen voor deze verkeersonveilige situatie. 
Zijn motie dat het college verzoekt om eindelijk tot een oplossing te komen werd aangenomen in de gemeenteraad.