De aangenomen motie dadergerichte aanpak horeca moet ervoor gaan zorgen dat niet de horeca-exploitanten, maar de daders van incidenten in horeca-aangelegenheden aangepakt gaan worden.