De vereniging voor mindervaliden-sport wordt met sluiting bedreigd. Raadslid Coen Bom is daarom blij dat zijn motie unaniem is aangenomen:
“Allerbelangrijkst is dat de sporters van de vereniging geholpen worden en wat ons betreft ook de 15 clubs en verenigingen die zijn ondergebracht in het pand.”

Motie: Red de Kameleon

Indiener: Coen Bom, Hart voor Den Haag

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 december 2022, ter bespreking van actualiteit debat De Kameleon

Constaterende, dat:  

  • De Kameleon een unieke vereniging is voor sporters met een beperking of mensen die revalideren; 
  • Beweging voor mindervaliden essentieel is; 
  • Door de toegenomen (energie-)kosten de vereniging acuut wordt bedreigd in haar voortbestaan; 

Overwegende, dat: 

  • De Kameleon onderdak biedt aan 15 andere clubs en verenigingen, waar wekelijks zo’n 700 mensen per week plezier aan beleven; 
  • De alternatieve mogelijkheden voor aangepast sporten niet altijd voldoen qua ligging, faciliteiten en parkeergelegenheid; 

Van mening dat: 

  • Deze bijzondere sportvereniging gered moet worden; 
  • De sportvoorziening aan het Veldzicht voor stadsdeel Escamp behouden moet blijven; 

Verzoekt het college:  

  • Om de vereniging voor aangepaste sport De Kameleon te redden; 
  • Om na de eerste hulp met een meerjarige oplossing te komen, om daarmee een goede bedrijfsvoering te waarborgen; 

De raad over de uitkomsten te informeren.  

En gaat over tot de orde van de dag.

Coen Bom                                                                                         Hart voor Den Haag