Verdonk en De Mos: ‘Bijna kwart jongeren denkt dat Holocaust een mythe is’ (1)

Hart voor Den Haag heeft er, nu met succes, opnieuw voor gepleit dat alle leerlingen van Haagse middelbare scholen, voordat ze van school afgaan, of een keer op excursie naar concentratiekamp Auschwitz zijn geweest of tenminste een keer naar doorvoerskamp Westerbork in Drenthe. Zeker omdat bijna een kwart van de jongeren denkt dat de Holocaust een mythe is. 


“Je maag draait ervan om dat uit onderzoek blijkt dat het slecht gesteld is met de kennis omtrent de Tweede Wereldoorlog, met name over de Holocaust. Soms wordt deze zelfs in twijfel getrokken. (2) Een zorgelijke ontwikkeling, zeker als je je bedenkt dat antisemitisme nooit ver weg is,” aldus de Hart voor Den Haag raadsleden Richard de Mos en Rita Verdonk, die erop wijzen dat het aantal antisemitische incidenten in Nederland met 818 procent is toegenomensinds de gebeurtenissen van 7 oktober jongstleden. (3)


Na lang aandringen van Hart voor Den Haag leek het erop dat Haagse scholieren excursies richting de voormalige hel op aarde zouden gaan maken (4), maar daarna hielden de excursies op. Fractievertegenwoordiger Damien Zeller, zelf in opleiding voor leraar, baalt dat een verplichte excursie geen onderdeel is van het onderwijscurriculum:”Door een bezoek aan een concentratiekamp zie je pas echt dat vrijheid niet vanzelfsprekend is.”


Leerlijn
Het liefst zou Hart voor Den Haag zien dat alle Haagse scholieren uit het middelbaar onderwijs in hun eindexamenjaar naar Auschwitz zouden gaan. Maar een bezoek aan het doorvoerkamp Westerbork in Drenthe zou al een goede eerste stap zijn.“Een goede leerlijn zou zijn dat alle Haagse basisschoolleerlingen van groep 8 Westerbork bezoeken en alle scholieren uit het voortgezet onderwijs op excursie naar Auschwitz gaan,” aldus de drie volksvertegenwoordigers van Hart voor Den Haag, die met een aangenomen motie in de Haagse gemeenteraad voor elkaar hebben gekregen dat hiertoe bij onderwijsinstellingen in het basis- en middelbaar onderwijs wordt aangedrongen.


Leraren bijstaan
Zelf krijgt De Mos, een voormalig leerkracht, signalen dat meesters en juffen de Holocaust steeds minder durven te behandelen in de klas. Het onderwerp zou leerlingen uit bepaalde bevolkingsgroepen te felle reacties oproepen.“Absoluut onaanvaardbaar en heel slecht voor de integratie. Vooroordelen tegen bevolkingsgroepen worden veelal op jonge leeftijd aangeleerd. Daarom moet de jeugd zo vroeg mogelijk leren waartoe haat kan leiden en moeten leerkrachten die zich niet vrij voelen om de Jodenvervolging te behandelen worden bijgestaan,” aldus het drietal. 


Aangenomen motie
Motie: Iedere Haagse scholier bezoekt Auschwitz of Westerbork


Constaterende dat

:• Het aantal antisemitische incidenten in Nederland met 818 procent is toegenomen sinds 7 oktober;

• Er met name op scholen een zorgwekkende trend zichtbaar is van antisemitische incidenten;


Van mening dat:

• Onwetendheid niet zal bijdragen om antisemitisme daadkrachtig te bestrijden;

• Ieder middel moet worden aangegrepen om antisemitisme een halt toe te roepen;


Verzoekt het college:

• Er bij alle Haagse basisscholen op aan te dringen, dat iedere groep 8 leerling eenschoolreis maakt naar in ieder geval voormalig doorvoerkamp Westerbork;

• Er bij alle Haagse voortgezet onderwijsinstellingen op aan te dringen, dat iederebrugklasser een schoolreis maakt naar voormalig concentratiekamp Auschwitz;

• Om net als in 2020 een aantal van deze reizen te faciliteren zodat er de komendejaren in ieder geval een aantal klassen deze reis kunnen maken.


Rita Verdonk

Hart voor Den Haag


(1) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5361474/holocaust-waarheid-nederlanders-geschiedenis-niod-tweede
(2) https://www.nporadio1.nl/nieuws/cultuur-media/f5a1326d-ed2d-4865-91ce-f8a8d09808eb/het-mediaforum-holocaust-twijfel-niet-alleen-door-complottheorieen
(3) https://www.cidi.nl/zorgelijke-stijging-antisemitische-incidenten-in-nederland/
(4) https://www.omroepwest.nl/amp/nieuws/3974552/haagse-scholieren-naar-auschwitz-ik-krijg-nu-al-een-naar-gevoel-als-ik-er-over-nadenk