Uit berichtgeving blijkt dat vrouwelijk personeel niet voor tankstations willen werken omdat zij in de avond- en nachturen worden lastig gevallen en bedreigd. Raadslid Lex Kraft van Ermel: “Groep de Mos vindt het absoluut onaanvaardbaar dat tuig van de richel het vrouweijk tankstationpersoneel onmogelijk maakt om ‘s avonds en ‘s nachts te werken. Net nu we meer gelijke kansen willen voor mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, dreigen dronkelappen en ander tuig dat te verstoren door vooral vrouwen achter de toonbank lastig te vallen.
Als daar niet tegen wordt optreden, haken de vrouwen af”. Het gebeurt vooral binnen de bebouwde kom. Groep de Mos wil dat de gemeente, verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid, handhaaft en optreedt. “Dan zal de bereidheid om aangifte te doen ook toenemen. En als de politie dan echt optreedt zullen overtreders zich twee maal bedenken om agressie te zijn tegen personeel van tankstations “.

Een reden voor de agressie is o.a. de verplichte leeftijdscontrole bij sigaretten verkoop. Tabaksverkopers denken dat het helpt als minderjarige sigarettenkopers zelf ook worden aangepakt. Nu wordt slechts de verkoper beboet, waardoor de jonge roker het telkens ongestraft opnieuw kan proberen. “Beboeten bij een mislukte poging zou de rust doen weerkeren”, zo redeneren uitbaters van tankstations, supermarkten en horeca-ondernemingen. Het raadslid: “het college moet in overleg met landelijke bestuurders om de wetgeving aan te passen”.

Lees hier onze schriftelijke vragen