Ralf Sluijs: “Van Alphen heeft een probleem, onbestaanbaar dat raad zo geschoffeerd wordt”

Wethouder Bert van Alphen (GroenLinks, sociale zaken) negeert de wil van de Haagse gemeenteraad en weigert de samenwerking met tassenmaker Omar Munie te verbreken. Dit terwijl er een aangenomen Hart voor Den Haag motie ligt die op brede steun kon rekenen. Hart voor Den Haag is des duivels over de arrogante opstelling van de wethouder.

De gemeente werkte jaren samen met Munies Dreamfactory door daar statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met subsidie te plaatsen. Vorig jaar werd duidelijk dat Munie, die via een onderhandse verkoop het pand naast Paleis Noordeinde verwierf, arbeidsongeschikten en vluchtelingen die in zijn atelier werkten, te laat betaalde en hun pensioenpremies niet afdroeg terwijl deze wel ingehouden werden. De rechter moest eraan te pas komen, zodat mensen alsnog hun geld kregen. Een aantal van deze mensen was via de gemeente bij hem terecht gekomen. Om nieuwe kandidaten te beschermen trok de raad aan de rem door het college op te dragen geen zaken meer te doen met de Dreamfactory. De motie van Hart voor Den Haag werd met 30 stemmen voor en 12 tegen, breed gesteund door zowel coalitie- als oppositiepartijen.


Wethouder noemt feiten ‘geruchten’


Wethouder Van Alphen weigert dit nu uit te voeren, blijkt uit de afdoening van de motie die hij naar de raad stuurde. Daarin valt ook te lezen dat de wethouder geen eigen onderzoek heeft gedaan en perspublicaties over de misstanden als ’geruchten’ afdoet. Hij stelt ook dat het niet is gelukt om via raadsleden de slachtoffers te spreken. “Totale onzin”, noemt raadslid Ralf Sluijs dat. “We hebben het hier ten eerste over vastgestelde feiten en niet over geruchten. Dat de wethouder de slachtoffers niet heeft weten te vinden, dat zegt niet dat ze er niet zijn. Ik kreeg een mail van de medewerker van Van Alphen of ik even wat telefoonnummers van slachtoffers wilde doorgeven. Dat is toch niet aan mij? En dan later zeggen dat zij ze niet hebben kunnen vinden. Een onbegrijpelijke en totaal amateuristische werkwijze”, zegt Sluijs. De publicaties in onder andere De Telegraaf en de Volkskrant over de misstanden, zijn tot stand gekomen na zeer uitgebreid onderzoek en gesprekken met ex-medewerkers. Deze mensen durven echter niet openlijk te praten, omdat ze volgens een jurist die de zaak goed kent ’door Munie worden bedreigd met boetes en schadeclaims’. Ook uit beantwoording van schriftelijke vragen van Hart voor Den Haag en de SP, blijken misstanden die bij het college in 2016 al bekend waren.


Probleem

Volgens de grootste partij van Den Haag heeft wethouder Van Alphen een groot probleem. “De gemeenteraad is het hoogste orgaan en het niet uitvoeren van een aangenomen motie is een schoffering van de raad en de democratie”, aldus Sluijs die hierover een debat aangevraagd heeft. “Wij zullen de wethouder hierin stevig de oren wassen en dwingen om de motie alsnog uit te voeren. Van Alphen is in dienst van de stad en van de raad en niet andersom, van deze arrogante opstelling zijn we niet gediend”, besluit Sluijs.
Hart voor Den Haag wordt hierin gesteund door coalitiepartijen VVD, D66 en CDA en oppositiepartij SP. Zij spraken zich in De Telegraaf stevig uit over de handelswijze van de wethouder.