Ouderenpartijen Amsterdam en Den Haag: “Steun ouderen die langer thuis willen wonen!”

Maak werk van verstrekken subsidies en blijversleningen!

De Partij van de Ouderen in Amsterdam en de Ouderen Partij Den Haag, welke samenwerkt met de lokale partij Groep de Mos, maken zich grote zorgen over de berichtgeving dat het ouderen onmogelijk wordt gemaakt om langer thuis te blijven wonen. Ouderen die graag willen verhuizen naar een (kleinere) meer voor hen geschikte huurwoning, geven aan die niet te kunnen vinden. Ouderenbond ANBO stelt dat de kabinetsvisie van ‘langer zelfstandig leven’ onder druk staat.

“Terwijl ouderen nauwelijks steun krijgen bij het vinden van betaalbare woonruimte of bij het levensloopbestendig maken van hun huidige woning, houden de stadsbesturen in Den Haag en Amsterdam een winterslaap waar menig beer jaloers op is”, stellen Lex Kraft van Ermel (Groep de Mos / Ouderen Partij Den Haag) en Wil van Soest (Partij van de Ouderen Amsterdam). “De verantwoordelijke wethouders zouden zich het vuur uit de schenen moeten lopen om het dreigende tekort aan betaalbare woningen voor senioren het hoofd te bieden. Onder meer door keiharde afspraken te maken met woningcorporaties over het aantal nieuw te realiseren woningen en over hoe bestaande woningen levensloopbestendig te maken; zonder dat de huren daarbij zullen stijgen”.

Subsidies en Blijverslening

Steeds meer ouderen belanden na een val op de eerste hulp. Vallen is daarbij één van de grootste problemen van thuiswonende ouderen. Ouderenorganisatie ANBO stelt terecht dat veel valpartijen voorkomen kunnen worden door woningaanpassingen te subsidiëren. Groep de Mos en de Partij van de Ouderen willen van hun stadsbesturen weten in hoeverre hiertoe subsidies worden verstrekt en in hoeverre wordt ingezet op het verstrekken van blijversleningen. Met het geld uit deze lening worden huizen levensloopbestendig gemaakt. Denk aan het weghalen van drempels en andere aanpassingen die in woningen kunnen worden gedaan.

Kraft van Ermel en Van Soest: “Wij merken dat ouderen in Amsterdam en Den Haag nog te weinig aanspraak kunnen maken op deze lening, hetgeen totaal tegenstrijdig is met de Kabinetswens om het langer thuiswonen van ouderen te promoten. Het komt nu voor dat ouderen in voor hen ongeschikte woningen zitten, hetgeen valpartijen en andere ongelukken in de hand werkt. Die werken dan weer hogere zorgkosten, ziekenhuisopnames of opnames in verpleeghuizen in de hand”.

Resultaten inzet seniorenmakelaar / wooncoach 

Om de doorstroming van ouderen naar seniorenwoningen te bevorderen moeten seniorenmakelaars (Den Haag) en wooncoaches (Amsterdam) worden ingezet.

“Nu weten 55-plussers die kleiner willen gaan wonen veelal geen nieuwe geschikte en betaalbare woning te vinden. De seniorenmakelaars / wooncoaches kunnen ze, in samenwerking met woningcorporaties, daarbij gaan helpen. De vrijgekomen woning kan dan weer worden bewoond door starters en gezinnen. In beide steden zou deze doorstroombevordering al beleid zijn. Wij willen de resultaten nu inzichtelijk hebben, zeker ook omdat we steeds vaker geluiden ontvangen van ouderen die geen betaalbare en / of aangepaste woning kunnen vinden”, aldus het tweetal.

Schriftelijke vragen

Lees hier onze schriftelijke vragen.