Afgelopen zondagavond waren er ook in Den Haag alweer heftige rellen. Maandenlang wordt onze stad geteisterd door relschoppers, demonstranten die hun onvrede willen uiten. Met elke maatregel wordt de onvrede en de uitzichtloosheid groter. Laat het helder zijn: vrijheid van meningsuiting uit je niet op deze manier. Geweld en vernieling hoort en mag niet in onze samenleving. Door dit soort acties raken we alleen maar verder van elkaar verwijderd.


Wij als jongeren vinden de maatregelen ook niet fijn. Het liefst gaan we weer fysiek naar school of onze studie, spreken we af met onze vrienden en zijn we weer gewoon jong. De opstapeling van maatregelen
maken dat nu niet mogelijk, maar we moeten er nu doorheen!
Het is belangrijk dat wij als jongeren ons beste beentje voor zetten, creatief blijven en de hoop niet verliezen. Als politieke jongerenorganisaties willen wij de hand uitreiken naar alle jongeren van Den Haag om gezamenlijk creatieve mogelijkheden te vinden om
(digitaal) samen te zijn en het beste er van te maken!

-Damiën Zeller, voorzitter Jongeren voor Den Haag

-Noumidia Massaoudi, voorzitter JOVD Den Haag e.o.


-Antoinette Faber, voorzitter CDJA Den Haag


-Pieter van der Werff, voorzitter JD Leiden-Haaglanden