Standpunten 2017-10-27T09:54:38+00:00

Onze standpunten

Schoon, veilig en leefbaar

Wij willen een schoon, veilig en leefbaar Den Haag. Dat betekent: geen hondenpoep, een veiliger ov en keihard optreden tegen criminelen, raddraaiers en radicale moslims.

Ondernemen een feest

Wij houden van ondernemen in het algemeen en van ondernemers in het bijzonder. Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat van Den Haag. Niks zo vervelend als de regeldrift van het stadsbestuur.

Bereikbare stad

Toet, toet, ruim baan voor de auto! Wij vinden dat autobezitters net zulke goede weggebruikers zijn als fietsers of voetgangers. Er moeten meer (fiets)parkeerplaatsen komen en wegen moeten niet onnodig worden versmald.

Goede zorg voor iedereen

Den Haag moet een paradijs voor ouderen zijn. Wij zetten in op het zolang mogelijk thuis laten wonen van ouderen. 65-plussers moeten gratis gebruik kunnen maken van tram en bus. Wij willen betere armoedebestrijding

Bruisende stad

Wij willen van Den Haag echt een bruisende stad maken. Er moet meer ruimte komen voor feesten, evenementen en horeca. Voor zowel toeristen als de eigen bewoners. De jeugd bepaalt de culturele toekomst.

Betrokkenheid burgers

Het stadsbestuur is er voor de burger, niet andersom. Wij steunen een buurtgerichte aanpak en wij vinden dat er referenda moeten komen bij grote beslissingen die veel invloed hebben op de leefbaarheid van onze stad.

Bekijk het verkiezingsprogramma