Een greep uit onze standpunten

Schoon, veilig en leefbaar

Wij willen een schoon, veilig en leefbaar Den Haag. Dat betekent: geen hondenpoep, een veiliger ov en keihard optreden tegen criminelen, raddraaiers en radicale moslims.

Ondernemen een feest

Wij houden van ondernemen in het algemeen en van ondernemers in het bijzonder. Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat van Den Haag. Niks zo vervelend als de regeldrift van het stadsbestuur.

Bereikbare stad

Toet, toet, ruim baan voor de auto! Wij vinden dat autobezitters net zulke goede weggebruikers zijn als fietsers of voetgangers. Er moeten meer (fiets)parkeerplaatsen komen en wegen moeten niet onnodig worden versmald.

Goede zorg voor iedereen

Den Haag moet een paradijs voor ouderen zijn. Wij zetten in op het zolang mogelijk thuis laten wonen van ouderen. 65-plussers moeten gratis gebruik kunnen maken van tram en bus. Wij willen betere armoedebestrijding.

Bruisende stad

Wij willen van Den Haag echt een bruisende stad maken. Er moet meer ruimte komen voor feesten, evenementen en horeca. Voor zowel toeristen als de eigen bewoners. De jeugd bepaalt de culturele toekomst.

Stadsdeel- en wijkgericht

Wij hebben actieve vrijwilligers die het nieuws uit de wijken bij de fractie – en dus in de raad – brengen. Met deze ombudsmanpolitiek, waar geen thema voor ons te klein is, luisteren wij naar alle stadsdelen en wijken. Wij vinden dat de gemeente dat ook moet doen. Daarom moeten alle stadsdeelkantoren open blijven.

Donald Trung / Wikimedia Commons

Goed onderwijs

Er dreigt een lerarentekort in Den Haag. Die willen wij bestrijden met wervingscampagnes, een eigen volwaardige lerarenopleiding voortgezet onderwijs en meer klassen- en onderwijsassistenten. We pleiten voor een Haagse onderwijscode met uniforme gedragsregels: leerlingen spreken de leraar weer met u aan en de smartphone gaat uit.

Sportieve stad

Sport verbroedert en is gezond. Daarom hebben wij hart voor een sportieve stad, waar we van jong tot oud een leven lang sporten om fit te blijven. Wij willen daarom een vakdocent gymnastiek op iedere school, tuigvrij sporten en veel meer topsportevenementen naar Den Haag halen.

Betrokkenheid burgers

Een gekozen burgemeester, referenda bij grote beslissingen en de Nederlandse én Haagse vlak in de raadzaal: wij hebben hart voor een democratische en vrije stad. Een stad waar de buurt bestuurt, vrijwilligers worden ondersteund en homogeweld niet wordt geaccepteerd. Kortom, een Den Haag waar we trots op kunnen zijn.

Voor alle standpunten inclusief uitgebreide toelichting, bekijk hieronder ons complete verkiezingsprogramma!

Bekijk het verkiezingsprogramma 2018 – 2022
Bekijk de videos Groep de Mos