Wij zijn voor een solidaire stad en dat kan alleen als iedereen meedoet en misbruik wordt bestraft, dus fraude met bijstandsuitkeringen pakken we hard aan. Den Haag moet een paradijs voor ouderen zijn. Wij zetten in op het zolang mogelijk thuis laten wonen van ouderen. 65-plussers moeten gratis gebruik kunnen maken van tram en bus. Wij willen betere armoedebestrijding.