Stadsbestuur haalt neus op voor ideeën jongeren

De Mos: “Ga in overleg initiatiefnemers danceclub en met de Haagse Jongerenambassadeur” 

Groep de Mos is teleurgesteld in de beantwoording van het stadsbestuur aangaande het initiatief, dat gesteund is door duizenden jongeren, om een deel van het voormalige V&D pand in het centrum om te toveren tot een danceclub.

De Mos: “Natuurlijk snap ik dat de gemeente weinig kan met een pand wat niet van hen is, maar dat zij weigert om in gesprek te gaan met jongeren die wat meer reuring in de stad willen vind ik een trieste zaak, zeker als je bedenkt dat men een aangenomen motie om de dancescene in Den Haag te bevorderen aan het uitwerken is. Betrek de gebruikers, voornamelijk jongeren, daar dan bij. Wat zijn hun wensen, hun ideeën? Toon als gemeente wat meer ambitie om te voorkomen dat jongeren of met de kippen op stok moeten of massaal uitgaan in Rotterdam en Amsterdam, zoals nu het geval is”.

Groep de Mos wordt hierin bijgevallen door de Haagse Jongerenambassadeur, Damiën Zeller, die stelt dat het stadsbestuur beter zijn best moet doen om de Haagse dancescene een impuls te geven.

Zeller: “Onze FaceBook-pagina V&D Den Haag moet club worden kent 4.337 leden en de gelijknamige petitie is 1.862 keer ondertekend. Het lijkt mij logisch dat de gemeente wat doet met dit geluid en in overleg gaat met ons”.

Zowel Groep de Mos als Jongerenambassadeur Zeller vinden het positief dat de gemeente het punt dat horeca-ondernemers, vanwege de grote financiële risico’s, o.a door gedwongen sluitingen, niet zouden durven investeren in het uitgaansleven in de stad, eindelijk gaat bespreken met de Koninklijke Horeca Nederland.

“Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomsten van dat overleg”, aldus De Mos en Zeller.

Schriftelijke vragen

Overeenkomstig Artikel 30 van het Reglement van Orde stelt het lid De Mos (Groep de Mos) vragen aan de voorzitter van de Haagse gemeenteraad

1) Bent u bekend met uw beantwoording RIS292242?

U weigerde bij vraag 3 in te gaan op de vraag op welke wijze u gehoor gaat geven aan de roep van de jongeren om een danceclub in Den Haag. Het terechte gegeven dat het voormalige V&D pand niet in eigendom van de gemeente is, ontslaat u niet van het feit dat duizenden jongeren schreeuwen om beter uitgaan in Den Haag. Inmiddels heeft de FaceBook pagina V&D Den Haag moet een club worden 4.337 leden en de gelijknamige petitie is 1.862 keer ondertekend.

2) Opnieuw de vraag; op welke wijze gaat u gehoor geven aan de massale roep van duizenden jongeren voor een danceclub in Den Haag?

Een goede zaak dat u bij de Koninklijke Horeca Nederland gaat aankaarten of het klopt dat ondernemers niet durven te investeren in het Haagse uitgaansleven.

3) Heeft u de bereidheid om de uitkomsten van dit overleg aan de Raad te doen toekomen? Kunt u in uw beantwoording aangeven wat het stadsbestuur van plan is te doen als het inderdaad klopt dat ondernemers, vanwege de grote financiële risico’s, niet durven te investeren in het Haagse uitgaansleven?

4) Als het qua investeringen in het Haagse uitgaansleven zo blijft dat jongeren noodgedwongen met de kippen op stok moeten of moeten uitwijken naar steden waar wel wat te beleven valt; is het dan niet tijd dat het stadsbestuur zelf zorgt voor een impuls aan de Haagse dancescene?

U bent de in de Raad aangenomen motie ‘impuls voor de dancescene’ aan het uitwerken.

5) Zou het niet verstandig zijn om de jongeren, middels de initiatiefnemers van de FaceBook pagina en via de Haagse Jongerenambassadeur, hier actief bij te betrekken? Zij zullen immers de grootste gebruikers zijn.