Voorzitter,

Laat ik beginnen met het eisen van excuses van wethouder Revis tegenover demonstrerende marktkooplieden.

Ik ga ervan uit dat de wethouder zich in een onbewaakt moment even liet gaan, maar tegen hardwerkende en bezorgde marktkooplui zeggen dat ze ‘gek geworden’ zijn geeft geen pas.

En als we toch met excuses bezig zijn; wellicht kan VVD-er Martin Wörsdörfer dat even doen naar de Stichting Haagse Markt;

Zij hebben het Zwartboek over de markt geschreven en niet ik, zoals de heer Wörsdörfer afgelopen zaterdag in het AD liet optekenen.

Sorry zeggen is in bij de VVD, dus ik zou zeggen, kom d’r maar in met dat excuus!

 

Voorzitter,

Al die schofferingen en huilie huilie doen dat zelfs de minister-president – werkend Nederland krijgt nog 1.000 euro van hem –

en de koning naar de markt komen, laten zien dat het de wethouder en de VVD he-le-maal niet om diegene te doen is, die de markt maken;  te weten de marktkooplieden!

Zonder hen geen markt!

Waarom heeft de wethouder hun klachten, die al 9 maanden bestaan, niet gewoon direct voortvarend opgepakt?

Bijvoorbeeld door positief te antwoorden op de door ons gestelde raadsvragen; dan had het nu voorliggende Zwartboek wellicht niet eens nodig geweest.

Al op pagina 2 van dat Zwartboek staat een zorgelijke constatering: ‘de werkgelegenheid van een groot aantal ondernemers wordt onverantwoord in de waagschaal gelegd’

De marktkooplui stellen dat – tegen alle afspraken in – de huur exorbitant is gestegen.

Nu worden zaken die voorheen in de huur zaten doorberekend aan de ondernemers.

Ik heb het dan over:

– vegen & sneeuwruimen;

– ongediertebestrijding (muizenalarm trouwens);

– promotiegeld;

– de tafels;

– servicekosten voor onderhoud

Heeft de wethouder de bereidheid om deze kosten uit de huur te slopen en terug te gaan naar de oude situatie?

 

De marktkooplui hebben ook het gevoel dat zij moeten opdraaien voor die kosten die gemaakt zijn om achterstallig onderhoud van de openbare ruimte weg te werken.

Wat heeft die totale nieuwe markt nou gekost?

Zijn hier kostenoverschrijdingen gemaakt die nu terugverdiend moeten worden op hardwerkende ondernemers?

 

Voorzitter,

Het Zwartboek is dik – heel dik

Klachten over :

– de units

-te korte kappen; meerprijs voor stroom, water aan- en afvoer; wanden die nu al kapot zijn

– de rolluiken

-verhelpen van een storing duurt veel te lang; rolluiken die nu al blokkeren

– rioolstank; De reiniging daarvan moet gewoon per kwartaal. Wellicht geen gek idee – om de term gek even goed te gebruiken – als de wethouder dat gewoon gaat doen?

– pad visrij loopt schuin de verkeerde kant op; richting bezoekers; gevolg spekglad pad en stank

– veel stroomstoringen

– ontbreken camera’s, zakkenrollers nog steeds niet in het snotje

– onbruikbaar signaal voor internet

– open units in rij 6

Allemaal problemen waar de wethouder toch een oplossing voor moet kunnen vinden.

Graag per punt een reactie!

 

Ooit was de VVD een partij die pleitte voor minder regels.

Maar deze wethouder van VVD-huize laat de gemeentelijke regeltjes bulldozer overuren draaien:

– Terug invoeren van de persoonlijke aanwezigheidsplicht; Een begrip als Ali Simonis met 200 man personeel moet dus straks de pleiterik maken?

– Voorwaarden die de overdracht sterk beperken; Waarom mag je na jarenlang hard werken je zaak niet overdoen aan een medewerker?

– Het aantal kramen dat een koopman op 1 vergunning mag hebben, terugbrengen van 4 naar 3

Dit zijn allemaal regeltjes die de durf om te investeren de nek omdraaien.

Dus wethouder; gaan we dit vandaag nog schrappen?

 

Voorzitter,

Wat ook om te janken is, is de overlegstructuur

De wethouder laat in de media en in beantwoording op schriftelijke vragen steeds optekenen dat dat overleg prima is,

maar de demonstratie van vorige week, het zwartboek, de klachten die ik hoor bij werkbezoeken en de insprekers vandaag laten een ander beeld zien.

Waarom is de verhouding bij het overleg ook zoek?

5 afgevaardigden van de gemeenten versus 4 van de markt?

Graag een reactie

 

Voorzitter,

De wethouder heeft op 19 juli in beantwoording op onze schriftelijke vragen gesteld ons voorstel van de eerste twee uur gratis parkeren in de parkeergarage onder de Haagse Markt mee te nemen in een periodiek overleg met Q-park. Hoe is dit overleg verlopen? Wat zijn de uitkomsten?

Dan komen we bij de bereikbaarheid van de markt.

Mijn fractie pleitte vorig jaar per motie al tevergeefs voor een betere bewegwijzering naar de markt. Hier zijn nog steeds geen stappen gezet; hoe zit dat?

Bij de Hoefkade zijn steeds opstoppingen omdat mensen daar worden afgezet en / of opgepikt. Kan hier, bij de ingang van de markt een zoen- en zoefstrook worden aangelegd?

 

Voorzitter,

Ook heeft mijn fractie vorig jaar al moties ingediend ter promotie van de Haagse Markt en de aangrenzende gebieden

– Chinatown

– Paul Krugerlaan

– Hobbemastraat

– Grachtentochten Ooievaart

Ook hier toen een dikke NEE en loze kreten dat e.e.a te prematuur zou zijn.

Ook hier; een jaar later nog geen vorderingen.

 

Ik heb begrepen dat het Project Haags Veen dat de marketing voor dit gebied zou moeten regelen nagenoeg stil ligt?

Hoe staat het met de plannen? Hoe staat het met het bijbehorende fonds?

Bewoners en ondernemers zouden betrokken worden bij dit project – maar horen niets!

 

Voorzitter,

Zou het nou niet beter zijn als die exploitatie van de Haagse Markt gewoon in handen wordt gegeven van diegene die daar het meest verstand van hebben; de marktkooplui zelf?

Hoe ziet de weg daar naar toe er volgens de wethouder uit?

 

Voorzitter,

Ik zou vandaag ook graag een lans willen breken voor de marktkooplui van de Antiek- en Boekenmarkt op het Lange Voorhout.

Zij krijgen een tariefsverhoging van maar liefst 65% aan de broek. Dit terwijl zij – door de bouw van de parkeergarage – al 30% minder omzet hebben.

Bovendien komt de verbouwing van het Binnenhof er nog aan. Daarom 1 simpele vraag aan de wethouder:

Kan hij afzien van deze tariefsverhoging?