Voorzitter,
Daar waar de heer Wang ons – bij zijn aantreden – Europees voetbal beloofde;

blijken we terecht te zijn gekomen in de klauwen van een gevaarlijke Chinese draak, die onze club dreigt te verslinden!
Het niet nakomen van financiële afspraken, het niet komen opdagen bij vergaderingen, het ontbreken van een duidelijke visie,  het opstappen van commissarissen, slaande deuren, Ja, zelfs gerechtelijke stappen.
Eén ding is zeker voorzitter: Het huwelijk tussen Wang en ADO is op de klippen gelopen!

Nu moet het zo snel mogelijk worden ontbonden!
Daarom moet Operatie Wang-Out – wat betreft de fractie Groep de Mos – per direct in werking treden.
Mijn vragen aan de wethouder:
Is hij niet met de rest van de RVC enorm geschoffeerd door het wegblijven van de heer Wang en door de afgevaardigde delegatie?

Deelt de wethouder onze mening dat we zo snel als mogelijk van dhr. Wang af moeten? Zo ja, welke acties heeft hij daartoe richting dhr. Wang ondernomen of gaat hij nog ondernemen?

Heeft de wethouder eindelijk de bereidheid om potentiele investeerders te benaderen en te faciliteren bij een poging om budget te vergaren om de club terug te kopen?

Is er nou eens gesproken over een haalbare visie, met de daarbij behorende bedragen? Bij zijn aantreden werd gesteld dat ADO het Nederlandse voetbal ging domineren; dat gebeurd, maar niet met voetbal, maar met een film waar menig B-acteur jaloers op is!

 

Voorzitter,

Wat mij schokt in de berichtgeving in de media is het feit dat de commissarissen Toet en Jansma klaarblijkelijk nooit zijn geïnstalleerd in de RVC. Mijn vragen hierbij:
Zijn de heren Toet en Jansma nou wel of geen commissaris?

Wie heeft het nu voor het zeggen bij ADO?

Wie is er tekeningsbevoegd, bv. bij aan- en verkoop van spelers, voor het ondertekenen van sponsorcontracten; en dergelijke
Voorzitter,

Er komen gerechtelijke stappen tegen onze Wang-betaler. Das mooi, maar..

Hoe kan het dat dhr. Wang stelt hierover niets te weten?

Wordt het ook niet eens tijd het contract met de heer Wang openbaar te maken; zodat we allen kunnen zien wat de ambities en beloofde bedragen zijn;
Dan wat vragen over de acute betalingsproblemen:
Hoe kan het dat dhr. Wang vandaag tegenover de NOS beweert dat bij de laatste vergadering – oktober jongstleden – niets over geldproblemen heeft gehoord? Is hij hiermee naast een wanbetaler ook nog een jokkebrok?

Hoe kan het dat de directie van ADO, bij de aankoop van Becker, toch wéér geld heeft uitgegeven, voordat er geld uit China was ontvangen? U had gesteld dat dit niet meer zou gebeuren? Iets met een ezel en een steen…

Als de situatie zo blijft; per wanneer kunnen de salarissen dan niet meer worden betaald?
Is het aan de Wang-kompanen duidelijk gemaakt dat deze situatie kan leiden tot puntenaftrek; waarmee we zomaar op de laatste plaats van Eredivisie terecht kunnen komen? Zo ja, wat was de reactie uit het Chinese kamp?

Is er contact met de huidige sponsoren – hen niet alleen op de hoogte brengen – maar ook hun visie / ideeën horen? Wij horen steeds vaker geluiden dat sponsoren slecht behandeld worden; Hoe kan die anders, want die mogen zeker niet afhaken.

Wat kan de gemeente doen qua uitstellen of niet vorderen van de huur van het stadion? Een bedrag waar 1,1 miljoen euro mee gemoeid is en ADO lucht zal geven

 

Voorzitter,

Dan de toekomst scenario’s – waar u – als eigenaar van het stadion, dat met miljoenen aan belastinggeld is gebouwd – een grote verantwoordelijk bij heeft.
Naast het bijeenbrengen van potentiele investeerders zijn wij benieuwd naar het volgende:
Is er sprake van staatssteun als de gemeente ADO probeert terug te kopen – of bij terugkopen van Wang deel bijdraagt aan de potentiele investeerders – als hierbij een normaal rendement door de gemeente wordt bedongen?

We moeten er niet aan denken; maar wordt er al gewerkt aan een scenario als ADO dit jaar degradeert?

Zijn er andere scenario’s – zo ja, welke?

 
Voorzitter,

Dan tenslotte over de supporters. Wij begrijpen van hen dat zij, als 12e man, he-le-maal niet worden gebriefd over de situatie; dat er niet met hen wordt gesproken.
Wil de wethouder daar bij de directie van ADO een lans voor breken? Immers, de club behoort hen – en niemand anders – toe!
Ik wil eindigen met de 1e zin van het ADO-clublied, een zin nu meer dan ooit van toepassing is:
ADO zet in uw krachten; eendrachtig aan het werk,
houdt steeds in uw gedachten, tezamen zijn wij sterk!